Regionalny program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzebyPROMOCJA SPRZĘTU

Urovita Sp. z o. o. prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Urologii w Chorzowie realizuje projekt o nadanym identyfikatorze: WND-RPSL.09.02.00-00-121/08-04
 

 

 

„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń urologicznych na terenie aglomeracji Śląskiej przez Urovitę Sp. z o. o. w Chorzowie” realizowanego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śląskie Centrum Urologii” prowadzonego przez Urovitę Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i Budżetu Państwa w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotem Projektu jest zakup nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego dla Poradni Urologicznej mieszczącej się w NZOZ „Śląskim Centrum Urologii”. Realizacja Projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Chorzowa oraz powiatów ościennych objętych obszarem oddziaływania – zwłaszcza Rudy Śląskiej i Świętochłowic. W wyniku realizacji Projektu podniesie się jakość świadczonych usług oraz zwiększy się dostępność do wysoce specjalistycznej diagnostyki, która odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu i zapobieganiu chorobom nowotworowym.

Tym samym jednostka zwiększy swoją konkurencyjność na rynku lokalnym i regionalnym.

Informacje żródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W dniu 27.07.2009r. w Śląskim Centrum Urologii prowadzonym przez UROVITA Sp. z o.o. w Chorzowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona informacji na temat działalności oraz zakresu usług świadczonych przez NZOZ „Śląskie Centrum Urologii”.

W trakcie konferencji zaprezentowano nowy aparat ultrasonograficzny zakupiony dla Poradni Urologicznej, który w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń urologicznych na terenie aglomeracji Śląskiej przez Urovitę Sp. z o. o. w Chorzowie”, został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Tworze tablice szablonów w kontrolerze głównym.
language->4
menu->18
Szukam rodziców tej podstrony
Id page: 36
szukaj->17
page->13
nletter->1
menu->18
Szukam rodziców tej podstrony
Id page: 36
Strona została wygenerowana w 0.04409 sekund.
Ilość zapytań do bazy SQL: 65