Operacje Robotowe
 
Operacje prostaty w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Oddział położniczo-ginekologiczny

Interakcje leków z pożywieniem

Interakcja – wzajemne oddziaływanie substancji (składników pokarmowych z lekami), powodujące zmianę w ich sposobie oddziaływania na organizm, co skutkować może pogorszonymi skutecznością i bezpieczeństwem farmakoterapii.

Zalecenia żywieniowe w chorobach nowotworowych

Nowotwór – nieprawidłowy rozrost tkanki, niszczący dany narząd, mogący tworzyć tak zwane przerzuty. W przyczynach rozwoju chorób nowotworowych wyróżnia się czynniki genetyczne oraz środowiskowe, w tym między innymi sposób odżywiania.