Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Biopsja fuzyjna prostaty

BIOPSJA FUZYJNA PROSTATY to nowoczesna metoda pobrania wycinków z gruczołu krokowego do badania histopatologicznego pod kontrolą rezonansu magnetycznego i ultrasonografu.

Biopsja fuzyjna stercza: Zalety

Biopsja fuzyjna stercza jest obecnie zalecana przez urologiczne towarzystwa naukowe jako najbardziej dokłada metoda wykrywania raka gruczołu krokowego. W przeciwieństwie do zwykłej biopsji wykonywanej tylko pod kontrolą ultrasonografu, biopsja fuzyjna łączy dokładność badania rezonansu magnetycznego, w którym dokładnie uwidocznione są podejrzane o nowotworzenie miejsca w sterczu, z ultrasonograficznym celowaniem. Pozwala to na bardzo dokładną lokalizację w sterczu zmiany podejrzanej o nowotwór i precyzyjne pobranie z niej wycinka. Precyzyjność badania jest w tym przypadku tak duża, iż umożliwia trafienie w małe ognisko nowotworowe, nawet jeśli nie przekracza ono wielkości 3mm. Z perspektywy Pacjenta biopsja fuzyjna stercza niesie za sobą bardzo dużą szansę na wczesne zdiagnozowanie choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia, a w rezultacie powrót do pełni zdrowia.

Dodatkową zaletą biopsji fuzyjnej jest fakt wykonywania jej z ominięciem odbytnicy co znacznie redukuje możliwość wystąpienia infekcji mogącej prowadzić do sepsy. Biopsja fuzyjna wykonywana jest przez krocze w znieczuleniu miejscowym, co czyni ja bezbolesną i bezpieczną. Pozwala to na skrócenie pobytu w szpitalu do ok 2 godzin.

Biopsja fuzyjna prostaty: Wskazania

Biopsja fuzyjna to zabieg wykonywany u Pacjentów, u których występuje podejrzenie choroby nowotworowej. Wskazaniem do przeprowadzenia biopsji fuzyjnej prostaty są nieprawidłowości stwierdzone podczas badania rezonansem magnetycznym tego narządu, przy jednoczesnym stwierdzeniu podwyższonego stężenia PSA u Pacjenta.

Biopsja fuzyjna stercza jest często zalecana u Pacjentów, w przypadku których:

  • wykryto nieprawidłowości w badaniu per rectum,
  • wyniki dotychczasowych badań diagnostycznych budzą podejrzenie obecności istotnego klinicznie raka prostaty,
  • test PCA3 dał wynik dodatni,
  • wcześniejsza biopsja nie wykazała komórek nowotworowych, ale stwierdzono komórki o nieprawidłowej budowie,
  • wcześniejsza biopsja nie wykazała komórek nowotworowych, ale wynik PSA jest podwyższony i wskazuje tendencję rosnącą,
  • w przeprowadzonym badaniu mpMRI stwierdzono niepokojące zmiany.

Biopsja fuzyjna prostaty nie jest zabiegiem refundowanym przez NFZ.

W Śląskim Centrum Urologii Urovita zabieg biopsji fuzyjnej prostaty wykonywany jest w cenie 4200 złotych (cena obejmuje koszt badania histopatologicznego).

Koszyk świadczeń refundowanych obejmuje klasyczną biopsję prostaty>>.
Mogą ją Państwo wykonać w Śląskim Centrum Urologii Urovita.

Rejestracja na zabiegi biopsji fuzyjnej prostaty i biopsji tradycyjnej pod numerem +48 32 111 42 75