Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

 

UROVITA SP. Z O.O. w okresie od 1 kwietnia 2023r. do 21 sierpnia 2023r. realizuje projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego.

nr RPSL.08.03.02-24-00B1/22 pn. „Urovita w trosce o pracownika.”

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 63
pracowników (55K i 8M), w tym 20 os. w wieku 50+ (19K i 1M). Realizacja projektu w okresie od 1.04.2023 do
21.08.2023 r. umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości
uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy.
Planowane efekty:
Zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w
przyszłości.
Wartość projektu: 391 395,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 332 685,75 zł.

 

 

 

.