Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Przyjęcia do szpitala

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO SZPITALA:

Pacjenci przyjmowani do szpitala zobowiązani są posiadać następujące dokumenty:

  • Skierowanie do szpitala
  • Kartę ubezpieczenia zdrowotnego
  • Aktualną legitymację ubezpieczeniową lub legitymację ZUS (dotyczy emerytów i rencistów). Osoba bezrobotna legitymuje się zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy
  • Osoba leczona prywatnie powinna posiadać tylko skierowanie

Warto przynieść również:

  • Pidżamę
  • Pantofle
  • Termometr

powinno się również w porozumieniu z lekarzem odstawić leki zmniejszające krzepliwość krwi np.: acard, aspirynę itp. A w koniecznych przypadkach rozpocząć przyjmowanie zastrzyków fraxiparyny – koniecznie w uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.