Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Oddział urologiczny

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO

 • Adenomektomia gruczołu krokowego – wyłuszczenie gruczolaka stercza
 • Biopsja pęcherza moczowego (mapping)
 • Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa
 • Cewnikowanie moczowodu z diagnostyką, wprowadzenie cewnika D-J
 • Cystoskopia przezcewkowa
 • Cystostomia – wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej
 • Drenaż okolicy zaotrzewnowej
 • Drenaż ropnia z pozostawieniem nerki
 • Endopielotomia na drodze PCN
 • Endopielotomia na drodze ureterorenoskopii
 • ESWL – litotrypsja zewnątrzustrojową falą uderzeniową
 • Hemikastracja (usunięcie jądra razem z powrózkiem nasiennym)
 • Histerektomia – usunięcie macicy – operacja laparoskopowa/ otwarta
 • Laparoskopowe podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej
 • Marsupializacja zmiany w nerki
 • Nefrektomia radykalna przezotrzewnowa – wycięcie nerki metodą laparoskopową
 • Nefrektomia radykalna przezotrzewnowa -wycięcie nerki metodą otwartą
 • Nefrektomia radykalna zaotrzewnowa – wycięcie nerki metodą laparoskopową
 • Nefrektomia radykalna zaotrzewnowa – wycięcie nerki metodą otwartą
 • Nefrolithotomia – operacyjne nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerki i usunięcie z niej kamienia
 • Nefrostomia przezskórna – PCN
 • Nietrzymanie moczu na tle nadaktywnego pęcherza – podanie botoksu endoskopowo do ściany pęcherza moczowego
 • Nietrzymanie moczu wysiłkowe – operacje pochwowe lub nadłonowe z użyciem taśmy TOT/TVT
 • Obrzezanie
 • Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra
 • Operacja plastyczna zwężenia moczowodu
 • Operacja torbieli nasiennej najądrza
 • Operacja uszkodzenia urazowego jądra
 • Operacja wodniaka jądra
 • Operacja żylaków powrózka nasiennego (warikocelektomia) – laparoskopowo
 • Operacje naprawcze moczowodu
 • Operacje naprawcze pourazowe układu moczowego
 • Operacje przetoki pęcherza moczowego
 • Operacje stosowane w priapiźmie
 • Orchidektomia podtorebkowa (obustronnie usunięcie miąższu jader)
 • Organooszczędna resekcja guza nerki/tumorektomia (NSS) – metodą laparoskopową
 • Organooszczędna resekcja guza nerki/tumorektomia (NSS) – metodą otwartą
 • Ostrzyknięcie pęcherza
 • PCNL – przezskórna nefrolitotrypsja
 • Plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego z lub bez towarzyszącej kamicy (operacja plastyczna Hynes -Andreson) – metodą otwartą lub laparoskopową
 • Plastyka wędzidełka
 • Podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej metodą otwartą
 • Przeszczepienie moczowodu do pęcherza moczowego
 • Punkcja torbieli nerki
 • Pyelolithotomia – operacyjne nacięcie miedniczki nerkowej i usunięcie z niej kamienia
 • Resekcja odcinka moczowodu/przeszczepienia moczowodu do pęcherza moczowego
 • RIRS – usunięcie kamienia z nerki lub moczowodu przez dostęp endoskopowy za pomocą ureterorenoskopu giętkiego
 • Rozcięcie ureterocele endoskopowo
 • Rozcięcie zwężenia ujścia cewki (meatotomia)
 • Rozszerzenie lub nacięcie ujścia pęcherzowego moczowodu przezcewkowo
 • Sondowanie moczowodu (sonda prosta)
 • Sprowadzenie jądra do moszny
 • Szycie pęcherza moczowego
 • TUIP – przezcewkowe nacięcie gruczołu krokowego
 • TUNI – przezcewkowe nacięcie szyi pęcherza moczowego
 • TURP – elektroresekcja przezcewkowa stercza
 • TURT – przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego
 • Ureterolithotomia – operacja usunięcia złogu z moczowodu metodą laparoskopową lub otwartą
 • Uretroskopia i rozcięcie zwężenia cewki (uretrotomia optyczna wewnętrzna)
 • Urografia z kontrastem
 • URS – diagnostyczny
 • URSL- usunięcie kamienia z moczowodu przez dostęp endoskopowy za pomocą ureterorenoskopu sztywnego
 • Usunięcie cewnika D-J z moczowodu endoskopowe w znieczuleniu miejscowym
 • Usunięcie jądra lub obu jąder (orchidektomia)
 • Usunięcie kamienia lub ciała obcego z cewki – endoskopowo
 • Usunięcie kamienia lub ciała obcego z pęcherza przez jego nacięcie
 • Usunięcie kamienia z moczowodu metodą laparoskopową lub otwartą
 • Usunięcie kamienia z pęcherzu moczowym – endoskopowo
 • Usunięcie kłykcin kończystych
 • Usunięcie nerki wraz z moczowodem i rozetą pęcherza moczowego
 • Usunięcie prącia całkowite
 • Usunięcie radykalne pęcherza moczowego – cystectomia – metodą laparoskopową
 • Usunięcie radykalne pęcherza moczowego – cystectomia – metodą otwartą
 • Usunięcie stercza radykalne (prostatektomia radykalna) – metoda otwartą
 • Usunięcie stercza radykalne (prostatektomia radykalna) – metodą laparoskopową
 • Usunięcie tłuszczaków moszny
 • Wszczepienie protezy jądra
 • Wszczepienie sztucznego zwieracza i zabiegi regulujące funkcjonowanie zwieracza
 • Wycięcie najądrza
 • Wycięcie pęcherza częściowe (Hemicystektomia)
 • Wycięcie polipa cewki moczowej (mięsko cewkowe)
 • Wycięcie prącia częściowe
 • Wycięcie torbieli okołocewkowej
 • Wycięcie uchyłka pęcherza moczowego
 • Wymiana ureterokutaneostomii
 • Wymiana/wprowadzenie cewnika D-J
 • Wymiana/założenie nefrostomii
 • Zaopatrzenie urazowego lub operacyjnego uszkodzenia pęcherza moczowego
 • Zeszycie rany skóry prącia w znieczuleniu przewodowym
 • Biopsja jajnika
 • Biopsja kanału szyjki macicy
 • Biopsja pipellowa
 • Biopsja sromu
 • Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu
 • Chirurgiczna konizacja szyjki macicy
 • Doszczętne wycięcie biodrowych węzłów chłonnych
 • Histeroskopia diagnostyczna
 • Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
 • Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
 •  Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika
 •  Inne operacje naprawcze macicy i struktur podtrzymujących
 •  Inne usunięcie zrostów otrzewnowych
 •  Inne wycięcie macicy drogą pochwową
 •  Jednostronne usunięcie jajnika – inne
 •  Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu – inne
 •  Jednostronne usunięcie jajnika laparoskopowo
 •  Laparoskopowa biopsja jajnika
 •  Laparoskopowe usunięcie obu jajników i jajowodów
 •  Laparotomia zwiadowcza
 •  Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
 •  Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina
 •  Nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej [LASH]
 •  Nadszyjkowe wycięcie macicy
 •  Operacje skóry/ tkanki podskórnej – inne
 •  Plastyka przednia i tylna pochwy
 •  Podwieszenie i umocowanie pochwy
 •  Proste wycięcie macicy
 •  Przednia plastyka pochwy z wycięciem uchyłka cewki moczowej
 •  Przezskórny drenaż jamy brzusznej
 •  Równoczesne usunięcie obu jajników – inne
 •  Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów
 •  Tylna plastyka pochwy
 •  Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą lub laparoskopowo
 •  Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzuszne lub pępka – inne
 •  Wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej (LAVH)
 •  Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji
 •  Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy
 •  Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
 •  Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne
 •  Zabiegi diagnostyczne jajnika – inne
 •  Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy
 •  Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy – inne
 •  Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
 •  Plastyka jajowodu
 •  Chirurgiczna konizacja szyjki macicy
 •  Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy
 •  Laparoskopowe radykalne wycięcie macicy drogą pochwową [LRVH]
 •  Poszerzone wycięcie macicy
 •  Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ściany jamy macicy