Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Zasady odwiedzin w szpitalu

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW

 1. Odwiedziny pacjentów przebywających w Szpitalu mogą odbywać się codziennie, całą dobę. Sugerowane godziny odwiedzin od 1100 do 1900  w dni powszechne, w soboty, niedziele i święta. Odwiedziny w pozostałych godzinach prosimy o konsultowanie z pielęgniarką lub pielęgniarką dyżurną, przy czym odwiedziny nie mogą zakłócać procesu leczenia.
 2. Z uwagi na poszanowanie prawa do intymności wszystkich pacjentów, prosimy o ograniczenie liczby osób odwiedzających oraz – jeżeli to możliwe – ograniczenie czasu odwiedzin.
 3. Odwiedziny mogą być również czasowo ograniczone ze względu na sytuację epidemiologiczną (zachorowania na choroby zakaźne, zakażenia wśród pacjentów). Ograniczenie lub wstrzymanie odwiedzin następuje w drodze decyzji Lekarza Naczelnego Szpitala wydanej w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie oraz termin trwania ograniczeń.
 4. W dniu kiedy pacjent był poddany zabiegowi operacyjnemu należy ograniczyć czas odwiedzin do możliwego minimum.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 6. Odwiedziny pacjentów przebywających w salach ze stanowiskami intensywnej terapii oraz intensywnej opieki medycznej odbywają się po uzyskaniu zgody ordynatora oddziału, jego zastępcy lub lekarza dyżurnego.
 7. Osoby odwiedzające obowiązuje:
  • zakaz siadania na łóżkach pacjentów,
  • opuszczenie sali chorych na czas wykonania czynności pielęgnacyjnych,
  • kulturalne odnoszenie się do pacjentów i pracowników Szpitala,
  • podporządkowanie się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego,
  • zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywają,
  • zakaz wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych,
  • zakaz palenia wyrobów tytoniowych,
  • zakaz posiadania oraz obrotu narkotykami i innymi środkami odurzającymi,
  • zakaz handlu obnośnego,
  • zakaz manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami,
  • stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
  • szanowanie mienia szpitalnego.
 8. Personel Szpitala ma prawo nakazać opuszczenie Szpitala osobom:
  • których stan wskazuje na prawdopodobieństwo bycia pod wpływem alkoholu bądź pod wpływem środków psychoaktywnych,
  • naruszających w sposób rażący zasady odwiedzin.

W przypadku braku reakcji na polecenia personelu zostaną wezwane służby ochronne lub policja.