Wolne Terminy
 
Pierwsze wolne terminy

Szpital NFZ – 60 dni
Poradnie NFZ – 90 dni
Poradnie prywatne – 2 dni

  Czytaj więcej

All fields are required.

Close Appointment form

Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego dotyczy 3 – 4 razy częściej mężczyzn niż kobiet i może występować w każdym wieku lecz najczęściej dotyczy mężczyzn po 50 roku życia. Choroba ta występuje znacznie częściej u palaczy tytoniu oraz u osób narażonych zawodowo na czynniki rakotwórcze. Nowotwory te stanowią zróżnicowaną grupę histopatologiczną o rożnym potencjale złośliwości. 90% przypadków guzów pęcherza stanowią raki z nabłonka pęcherza i dróg moczowych.

  • Objawy: objawem najczęściej występującym w tej chorobie jest krwiopochodnych, często o znacznym nasileniu i niebolesne. Inne objawy są niecharakterystyczne i związane są z rożnego rodzajami zaburzeniami w oddawaniu moczu. Objaw ten gdy występuje z niewielkim nasileniem jest niestety często lekceważony co może prowadzić do opóźnionego rozpoznania raka będącego już w znacznym stopniom zaawansowania.
  • Diagnostyka: rozpoznanie raka pęcherza polega na w miarę wczesnym wykonaniu badań obrazowych takich jak trójfazowa tomografia komputerowa, a głównie na wykonaniu wziernikowania pęcherza z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego. Badanie USG w przypadkach nowotworu pęcherza jest nieco mniej przydatne.
  • Leczenie: leczenie raka pęcherza moczowego uzależnione jest od stadium zaawansowania klinicznego i złośliwości histologicznego guza. W pierwszej kolejności wykonuje się elektroresekcję guza w pęcherzu co pozwala określić dokładnie jego parametry złośliwości i zaawansowania. W dalszej kolejności można zastosować immunoterapię ze specjalnie spreparowanej szczepionki p-gruźliczej (BCG) lub chemioterapię. W zaawansowanych przypadkach gdy rak pęcherza wykazuje naciekanie błony mięśniowej i znaczną złośliwość wskazane jest wykonanie całkowitego usunięcia pęcherza (radykalnej cystektomii) często z koniecznością odprowadzenia moczu poprzez urostomię.