Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Morfologia krwi 8-parametrowa

Morfologia krwi

Morfologia krwi to badanie, które pozwala na ogólną ocenę układu czerwonokrwinkowego (RBC), białokrwinkowego (WBC) i płytek krwi (PLT).
Parametry opisujące układ czerwonokrwinkowy (RBC, HCT, HGB, MCH, MCHC, MCV) umożliwiają wstępne rozpoznanie niedokrwistości i ich różnicowanie.
Wartości podwyższone tych parametrów wskazują na choroby serca (m.in. wady wrodzone), przewlekłe choroby płuc, nerek, niektóre nowotwory.
Wartości obniżone świadczą o anemii, do której mogą prowadzić rozmaite nieprawidłowości w organizmie.

Parametry krwi

Parametry opisujące układ białokrwinkowy (WBC) pozwalają na wstępną diagnostykę niedoborów odporności, stanów zapalnych, infekcji, chorób rozrostowych szpiku i układu limfatycznego).

  • Wartości podwyższone (leukocytoza) – nie zawsze są oznaką choroby. Zdarzają się u kobiet w ciąży i połogu, u noworodków, po znacznym wysiłku fizycznym, silnym stresie, przemarznięciu lub silnym nasłonecznieniu. Najczęściej świadczą o stanach zapalnych, zakażeniach bakteryjnych, grzybicach, zatruciach, chorobach wywołanych przez pasożyty, zawałach i ciężkich urazach. Mogą być następstwem ciężkich schorzeń układu krwionośnego, np. białaczki.
  • Wartości obniżone (leukopenia) – występują w bardzo ciężkich zakażeniach (np. dur brzuszny), w niektórych zakażeniach wirusowych (odra, różyczka), po naświetlaniach RTG i chemioterapii, jako działania uboczne leków (pewnych antybiotyków, środków przeciwreumatycznych, sulfonamidów, piramidonu).

Ocena funkcji płytek oraz charakteryzujących je parametrów (PLT, MPV, PDW, P-LCR) jest przydatna w rozpoznawaniu stanów z nieprawidłową liczbą płytek lub zaburzeniami ich funkcji.

Wartości podwyższone występują w nowotworach szpiku kostnego, rozległych infekcjach, po usunięciu śledziony, niekiedy po porodach. Zbyt duża liczba płytek może prowadzić do zakrzepów naczyniowych (po krwotokach, udarach i operacjach chirurgicznych).Wartości obniżone mogą wystąpić po radio- i chemioterapii, w zakażeniach (odra, dur, mononukleoza), w chorobach śledziony, a także na skutek niedoborów witaminy B12 i kwasu foliowego. Zbyt mała liczba płytek prowadzi do krwawień.

Oznaczenie wskaźników krwi

LEUKOCYTY (WBC)

Liczba krwinek białych, podstawowy parametr określający bezwzględną liczbę krwinek białych we krwi, wyrażany w tys./μL.

ERYTROCYTY (RBC)

ERYTROCYTY (RBC-ang. Red Blood Cells, RBC) – liczba krwinek czerwonych, parametr określający bezwzględną liczbę erytrocytów we krwi, wyrażany w mln/μL.

HEMOGLOBINA  (HGB)

HEMOGLOBINA (ang. Hemoglobin concentration, HGB) – stężenie hemoglobiny we krwi, parametr określający w g/dl (mmol/l) całkowite stężenie wszystkich form hemoglobiny we krwi pełnej

HEMATOKRYT (HCT)

HEMATOKRYT (ang. Hematocrit – HCT)– parametr oznaczający wyrażoną procentowo frakcję objętościową erytrocytów w pełnej krwi.

Wskaźniki czerwonokrwinkowe krwi

MCV

MCV (ang. Mean Corpuscular Volume)– średnia objętość krwinki (SOK), 

MCH

MCH (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince (SWH), 

MCHC

MCHC (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w krwince (SSH),

RDW

RDW (ang. Red-cell Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości krwinek czerwonych.

PŁYTKI KRWI PLT

PŁYTKI KRWI  PLT (ang. Platelets) – liczba płytek krwi, parametr określający bezwzględną liczbę płytek krwi, wyrażany w tys/μL,

MPV

MPV (ang. Mean Platelet Volume) – średnia objętość płytki krwi,

PDW

PDW (ang. Platelet Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości płytek krwi,

PCT

PCT (ang. Plateletcrit) – tzw. hematokryt płytkowy,

P-LCR

P-LCR (ang. Platelet-Large Cell Ratio) – wskaźnik tzw. dużych płytek (objętość >12 fL).

Przygotowanie do badania krwi

  • Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.
  • Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00.

Zakres wartości referencyjnych dla dorosłych

Obniżone PDW? P-LCR podwyższone lub obniżone? Robiłeś badanie krwi MPV, morfologie PDW? Zobacz jakie są prawidłowe wartości morfologii krwi dla kobiet i mężczyzn

    K M
HGB g/dL Stężenie hemoglobiny w jednostce objętości krwi 11,5- 16,5 g/dL 13,0-18,0
RBC Liczba erytrocytów w jednostce objętośći krwi 3,80-5,80 106/μl 4,5-6,5 106/μl
HCT Hematokryt 37,0-47,0% 40,0-54,0%
MCV fL Średnia objętośćkrwinek czerwonych 77,00-93,00 fL 77,00-93,00
MCHC g/dL Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach 32,00-37,00 g/dL 32,00-37,00
MCH pg Średnia zawartość hemoglobiny w erytrocytach 27,00- 33,00 pg 27,00-33,00
WBC 103/μl Liczba leukocytów w jednostce krwi 3,8-10,0 103/μl 3,8-10,0
PLT 103/μl Liczba płytek krwi w jednostce krwi 150-400 103/μl 150-400
RDW- SD Wskaźnik zróżnicowania objętośći erytrocytów
Odchylenie standardowe
38-51 fL 38-51 fL
RDW-CV Wskaźnik zróżnicowania objętości erytrocytów
Współczynnik zmienności
11,5- 15,0 % 11,5-15,0%
PDW Wskaźnik zróżnicowania objętości płytek 9,00-17,00 fL 9,00-17,00 fL
MPV Średnia objętość płytek krwi 8,50- 11,50 fL 8,50- 11,50fL
P-LCR Wskaźnik obecności płytek olbrzymich 15,00-35,00 % 15,0-35,0 %