Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Dietetyka kliniczna

Czym jest dietetyka?

Dietetyka jest dziedziną powszechnie kojarzoną z żywieniem człowieka, zarówno zdrowego, jak i chorego, z czego według ogółu najczęstszą przyczyną porad dietetycznych jest otyłość. W rzeczywistości jest to dziedzina nauki opierająca się na biochemicznych podstawach żywienia, wykazująca wysoce interdyscyplinarny charakter, łącząc w sobie obszary wielu specjalizacji, w tym medycyny, psychologii czy z zakresu kultury fizycznej. Jedną z głównych gałęzi dietetyki jest jej kliniczna specjalizacja, zajmująca się żywieniem w jednostkach chorobowych. Różnorodność działań dietetycznych zakrawa nie tylko o udzielanie porad żywieniowych, ale również o ocenę stanu odżywienia i diagnostykę zaburzeń stanu odżywienia, badanie wzajemnych relacji między stanem odżywienia, a stanem chorobowym pacjenta, czy interakcjami między pożywieniem, a lekami.

Choroby cywilizacyjne

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie oznacza ”pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”. W ostatnich latach zauważa się widoczny rozwój cywilizacyjny, przekładający się wzrost jakości życia, ale jednocześnie na wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne. Jednostki te stanowią istotny problem kliniczny, odpowiedzialny za śmierć 41 milinów ludzi rocznie, co przekłada się na 71% wszystkich zgodnów na świecie, a zatem występują one globalnie. Co istotne, zachorowalność dotyczy zarówno kobiet, jak i meżczyzn, niezależnie od ich wieku. 

Sposób żywienia odgrywa istotny element w przebiegu takich cywilizacyjnych jednostek chorobowych jak:

 • Nowotwory,
 • Choroby układu sercowo-naczyniowego,
 • Nadwaga i otyłość,
 • Zaburzenia gospodarki węglowodanowej,
 • Zaburzenia hormonalne,
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe,
 • Zaburzenia psychiczne,

Natomiast, wśród ich najczęstszych przyczyn rozwoju wymienia się:

 • „Zachodnią” dietę,
 • Brak aktywności fizycznej,
 • Nadmierne spożycie alkoholu,
 • Palenie tytoniu,
 • Narażenie na chroniczny stres,
 • Zaburzenia rytmu dobowego.

Kompleksowe podejście do Pacjenta

O rozpoznaniu konkretnej jednostki chorobowej i sposobie jej leczenia decyduje lekarz i niewątpliwie to jego wskazówki są najcenniejsze, jednak proces ten wymaga kompleksowego podejścia do Pacjenta, zatem zwraca się coraz większą uwagę w jego przebiegu na rolę Dietetyka Klinicznego. Zgodnie z prognozami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odpowiednia prewencja, również żywieniowa, może przyczynić się do minimalizacji ryzyka zachorowań, ale także zmniejszyć liczbę zgonów. Prawidłowe żywienie osoby chorej stanowi nie tyle formę wsparcia, co często element terapeutyczny, czyli nieodłączny element leczenia. Dieta lecznicza to dieta podstawowa zmodyfikowana do potrzeb fizjologicznych i patologicznych organizmu. Modyfikacji tej dokonuje się względem składników odżywczych, tak aby poprawiały one komfort chorego oraz zmniejszały, bądź eliminowały dolegliwości bólowe poprzez odpowiedni dobór produktów oraz technik kulinarnych. Dieta lecznicza powinna oszczędzać zmieniony chorobowo narząd, uzupełniać ewentualnie powstałe niedobory, aby w ten sposób jednocześnie pozytywnie wspomóc przebieg choroby, tym samym korzystnie wpływając na samopoczucie Pacjenta.

Korelacja diet ze stanem zdrowia

większości chorób cywilizacyjnych, czy dietozależnych. Jednakże, ze względu na położenie naszego kraju modele te mogą okazać się być trudne w realizacji. Zachęcamy do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby spróbować poprawić komfort swojego życia, obniżony przez chorobę – Nasz Dietetyk zadba o dobór odpowiedniej strategii żywieniowej w oparciu o zalecenia żywieniowe w danej jednostce chorobowej, indywidualne preferencje, ale także o dostępność i sezonowość produktów spożywczych. 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy dietetyka klinicznego

Wizyta u Dietetyka Klinicznego może być również zalecana u osób zdrowych, na przykład z różnego rodzaju powodów przebywających na dietach eliminacyjnych. Diety te, nieuważnie komponowane mogą przyczyniać się do powstawania niedoborów żywieniowych, a w konsekwencji do rozwoju wielu chorób. Za najpowszechniej stosowany model eliminacyjny uznawana jest dieta wegetariańska i jej odmiany, której praktyka w związku z brakiem świadomości na temat niedoborów wit. B12 czy żelaza, może predysponować do rozwoju anemii. Zgodnie z Amerykańskim Stowarzyszeniem Dietetycznym uważa się, iż dobrze zaplanowana dieta wegetariańska jest odpowiednia dla żywienia w każdym wieku; stosowana u dzieci i młodzieży nie wykazuje negatywnych skutków, natomiast, sprzyja nauce odpowiednich nawyków żywieniowych a także stanowi pierwszy stopień profilaktyki chorób dietozależnych.

 

Dietetyka kliniczna to również edukacja żywieniowa Pacjenta, bez której nawet najlepiej dobrany plan żywieniowy pozbawiony jest sensu – po szczegółowe informacje na temat wzajemnych oddziaływań zapraszamy do zakładek Poradnictwo żywieniowe oraz Psychodietetyka. W zależności od złożoności powodu wizyty u Dietetyka współpracę planuje się często na różnych płaszczyznach, tak aby zapewnić kompleksową pomoc w dążeniu do uzyskania i utrzymania w miarę możliwości pełnego stanu zdrowia.

Certyfikaty: