Wolne Terminy
 
Pierwsze wolne terminy

Szpital NFZ – 60 dni
Poradnie NFZ – 90 dni
Poradnie prywatne – 2 dni

  Czytaj więcej

All fields are required.

Close Appointment form

Rak nerki

Rak nerki stanowi 3% wszystkich nowotworów co daje ponad 5000 zachorowań rocznie w Polsce. Najczęściej jest to rak nerkowokomórkowy (RCC). Na raka nerki nieco częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Sprzyja mu palenie papierosów, otyłość i nadciśnienie.

  • Objawy: występują późno, a klasyczna to tzw. trójca objawów: ból okolic lędźwiowej, krwiopochodnych i wyczuwalny palpacyjnie guz brzucha, występują w nowotworze o znacznym zaawansowaniu. Większość raków nerki rozpoznawana jest obecnie przypadkowo podczas badania USG lub tomografii wykonywanych z innych przyczyn.
  • Diagnostyka: obecnie podstawowym badaniem potrzebnym do rozpoznania jest badanie USG, a do leczenia konieczne jest wykonanie badań obrazowych ( tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny) badania RTG klatki piersiowej i innych badań morfologicznych, biochemicznych i posiew moczu. Może też być wskazane wykonanie scyntygrafii kości i badania obrazowego mózgu. Konieczna jest też ocena funkcjonowania nerek gdyż po leczeniu może ona ulec pogorszeniu.
  • Leczenie: leczeniem raka nerki jest zabieg operacyjny. Jego zakres zależny od stopnia zaawansowania. Przy mało zaawansowanym guzie można wykonać operacje polegającą tylko na usunięciu w granicach zdrowych samego guza nowotworowego, natomiast przy większych rozmiarach guza i/lub naciskaniu na szypułę konieczne jest wykonanie radykalnego usunięcia nerki. Znacznym problemem jest leczenie chorych z obustronnymi guzami nowotworowymi nerek. Często po leczeniu operacyjnym wymagają oni leczenia nerkozastępczego. U chorych zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego lub z rozsianym procesem nowotworowym stosuje się terapie celowaną molekularnie oraz immunoterapię.