Operacje Robotowe
 
Operacje prostaty w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Endometrioza

Endometrioza: Leczenie i operacja

Endometrioza może wywierać bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, sferę seksualną i relacje społeczne kobiety. Dlatego jako schorzenie nie powinna być bagatelizowana, a jej diagnostyka i leczenie powinny być standardem u pacjentek zgłaszających dolegliwości sugerujące obecność komórek endometrium poza wnętrzem macicy. Czym jest endometrioza? Jak przebiega leczenie? Czy konieczna jest operacja?

Endometrioza to schorzenie określane także mianem gruczolistości zewnętrznej. Objawia się obecnością endometrium, które tworzą błonę śluzową wyściełającą jamę macicy poza jej wnętrzem. W większości diagnozowanych przypadków ogniska zapalne są rozmieszczone w okolicy organów rozrodczych, ale nie jest to reguła. Niejednokrotnie pacjentki borykają się ze zmianami występującymi w pęcherzu moczowym, otrzewnej czy jelicie grubym. Przebiegowi endometriozy towarzyszą silne dolegliwości bólowe. Są one wynikiem tworzenia się zrostów na skutek stanu zapalnego lub naciekaniem włókien nerwowych.

Endometrioza: Leczenie

badanie podbrzusza przez lekarzaDotychczas nie opracowano leczenia przyczynowego choroby, co oznacza, że jeśli w grę wchodzi endometrioza leczenie koncentruje się wyłącznie na minimalizowaniu objawów z nią związanych. Leczenie endometriozy ma na celu usunięcie dolegliwości bólowych towarzyszących chorobie, zminimalizowanie ryzyka rozwoju powikłań oraz zwiększenie szans pacjentki na zajście w ciążę. Możemy je podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  • farmakoterapia,
  • leczenie operacyjne.

Farmakoterapia w leczeniu endometriozy

Endometrioza jest leczona głównie przy pomocy terapii hormonalnej. Jej celem jest zahamowanie rozwoju choroby i złagodzenie jej objawów. Terapia hormonalna pozwala na wyciszenie aktywności hormonalnej jajników, co z kolei sprzyja zmniejszeniu się ognisk zapalnych endometrium. W ramach leczenia farmakologicznego stosuje się również różnego rodzaju leki przeciwbólowe.

Operacja w leczeniu endometriozy

Leczenie zabiegowe to drugi sposób walki z endometriozą. Leczenie tego typu można zastosować wyłącznie do obecnych torbieli lub całego miejsca objętego procesem patologicznym. Leczenie chirurgiczne może przyjąć postać leczenia zachowawczego lub leczenia radykalnego.

Rodzaj podjętej ścieżki terapeutycznej zależy od wielu czynników. To m.in. stopień zaawansowania choroby oraz jej typ, jak również wiek pacjentki oraz jej plany macierzyńskie.

Operacja: Dla kogo chirurgiczne leczenie endometriozy

Nie każda pacjentka kwalifikowana jest do leczenia operacyjnego. Wskazaniem do podjęcia tego typu działań terapeutycznych jest:

  • dokuczliwy ból występujący w obrębie miednicy mniejszej, którego nie udaje się wyeliminować leczeniem farmakologicznym,
  • niepłodność będącą konsekwencją endometriozy,
  • stopień zaawansowania choroby,
  • występowanie torbieli endometrialnych jajników, których średnica jest większa niż 3 cm.

Jak już wskazaliśmy powyżej, celem leczenia chirurgicznego jest usunięcie ognisk endometrialnych zlokalizowanych w obrębie miednicy i jamy brzusznej. Zabieg przywraca prawidłową anatomię i funkcjonowanie narządów miednicy mniejszej. W przypadku leczenia zachowawczego usuwa się wyłącznie ogniska endometriozy oraz torbiele. W ramach leczenia radykalnego oprócz ognisk zlokalizowanych w obrębie narządów miednicy mniejszej usuwa się również cały jajnik lub oba jajniki, a w skrajnych przypadkach nawet całą macicę. Zabieg leczenia radykalnego przeprowadza się u pacjentek, u których farmakoterapia i leczenie zachowawcze nie przynoszą oczekiwanych efektów, jak również u kobiet, które nie planują zajścia w ciążę.