Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Prostatektomia metodą otwartą

Prostatektomia metodą otwartą

Radykalna prostatektomia metodą otwartą jest zabiegiem chirurgicznym wykonywanym u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową stercza. W trakcie zabiegu usunięciu podlega cały gruczoł krokowy, pęcherzyki nasienne, a w uzasadnionych przypadkach także węzły chłonne. Dużą zaletą przeprowadzenia operacji metodą klasyczną jest możliwość zmiany zakresu zabiegu w trakcie jego trwania, dzięki czemu chirurg ma większe szanse na usunięcie wszystkich zmienionych chorobowo tkanek bez konieczności poddawania pacjenta kolejnym zabiegom operacyjnym.

Przebieg zabiegu

Prostatektomia metodą otwartą wiąże się z pobytem pacjenta w szpitalu, do którego powinien się zgłosić na dzień przez zabiegiem. W tym czasie przeprowadzane są niezbędne konsultacje i badania, których celem jest bezpieczne przygotowanie pacjenta do operacji. Sama operacja trwa zazwyczaj od 2 do 3 godzin i odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Pacjent ułożony jest w pozycji na plecach. Chirurg wykonuje nacięcie od spojenia łonowego do pępka. W ten sposób uzyskuje dostęp do pęcherza moczowego i prostaty bez otwierania jamy otrzewnowej, co pozwala na ograniczenie powikłań po zabiegu. W trakcie zabiegu do pęcherza moczowego wprowadzany jest cewniki, który zostaje utrzymany przez jakiś czas po zabiegu. Okres utrzymania cewnika zależy od przebiegu rekonwalescencji pacjenta.

Zabieg wykonywany poprzez nacięcie powłok brzusznych pozwala operatorowi na wizualną ocenę stopnia zaawansowania nowotwory oraz indywidualnych warunków anatomicznych pacjenta. Dodatkowym atutem jest możliwość przeprowadzenia prostatektomii przy minimalnym ryzyku uszkodzenia odbytnicy w trakcie operacji.

Klasyczna prostatektomia radykalna: Wskazania do zabiegu

Radykalna prostatektomia otwarta to metoda leczenia kierowana do pacjentów z nowotworem stercza ograniczonym do narządu lub zaawansowanym miejscowo, z przeciwskazaniami do wykonania zabiegi metodą laparoskopową.