Wolne Terminy
 
Pierwsze wolne terminy

Sprawdź ja obecnie działają
nasze oddziały i poradnie

  Czytaj więcej

All fields are required.

Close Appointment form

Wykaz wykonywanych procedur

PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA NFZ CHORZÓW
– WYKAZ WYKONYWANYCH PROCEDUR

 • Porada pohospitalizacyjna (w okresie do 30 dni od zakończenia hospitalizacji, obejmująca ocenę przebiegu procesu leczenia po zakończeniu hospitalizacji w zakresie z niej wynikającym w oparciu o badanie i posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych)
 • Porada receptowa
 • Porada specjalistyczna położnicza
 • Porada specjalistyczna ginekologiczna
 • USG macicy ciężarnej – pełna diagnostyka
 • USG macicy nieciężarnej i przydatków
 • USG piersi
 • USG transwaginalne
 • Kardiotokografia
 • Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – badanie cytologiczne
 • Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram
 • Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
 • Kolposkopia
 • Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
 • Diagnostyka wstępna – nowotwory macicy, szyjki macicy i inne ginekologiczne
 • Diagnostyka pogłębiona – nowotwory macicy, szyjki macicy i inne ginekologiczne
 • Diagnostyka wstępna – nowotwory jajników i jajowodów
 • Badania laboratoryjne (pełny zakres badań wykonywanych w laboratorium)
 • Badania RTG (pełny zakres badań wykonywanych w Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej)