Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej – wykaz wykonywanych procedur

PORADNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ
– WYKAZ WYKONYWANYCH PROCEDUR

Śląskie Centrum Urologii Urovita nie posiada własnej Pracowni Rentgenodiagnostyki. W przypadku potrzeby wykonania badania prosimy o kontakt – wówczas wskażemy podmioty współpracujące z Urovita w poniższym zakresie.

 • Radiografia, żuchwa w rzucie PA i obu skośnych;
 • Radiografia, bródka, AP;
 • Radiografia, czaszka, część twarzowa, rzut półosiowy, PA i boczny;
 • Radiografia, oczodoły, rzut PA lub AP i boczny;
 • Radiografia, okolica jarzmowo-szczękowa, osiowe (na łuki jarzmowe);
 • Radiografia, zatoki przynosowe, PA;
 • Radiografia, zatoki czołowe, PA wg Caldwella;
 • Radiografia, nos;
 • Radiografia, ślinianki, w poszukiwaniu złogów;
 • Radiografia szyja, tkanki miękkie;
 • Radiografia, gardło lub odcinek szyjny przełyku;
 • Radiografia, oko celem wykrycia ciała obcego;
 • Radiografia, oczodoły, całkowite, co najmniej 4 projekcje;
 • Radiografia, czaszka, mniej niż 4 projekcje;
 • Radiografia, czaszka, całkowite co najmniej 4 projekcje;
 • Radiografia, podstawa czaszki;
 • Radiografia, stawy skroniowo – żuchwowe;
 • Radiografia, jama brzuszna, AP;
 • Radiografia, jama brzuszna poziomym promieniem;
 • Radiografia, klatka piersiowa, jedna projekcja (PA);
 • Radiografia, klatka piersiowa, 2 projekcie (PA i boczne);
 • Radiografia, klatka piersiowa, 3 projekcje (PA i L oraz P boczne);
 • Radiografia, klatka piersiowa, zdjęcie płuc techniką miękką;
 • Radiografia, klatka piersiowa, w pozycji leżącej, 1 projekcja;
 • Radiografia, klatka piersiowa, celowane na szczyty płuc, 1 projekcja;
 • Radiografia, klatka piersiowa, projekcje specjalne;
 • Radiografia, żebra, jednostronne, dwie projekcje (AP i skośne);
 • Radiografia, żebra, obustronne, trzy projekcje (PA i obie skośne);
 • Radiografia, mostek, dwie projekcje;
 • Radiografia, stawy mostkowo obojczykowe, trzy projekcje;
 • Radiografia, klatka piersiowa, 1 projekcja (boczne) z doustnym podaniem środka kontrastującego;
 • Radiografia, kręgosłup szyjny, AP, bok;
 • Radiografia, kręgosłup szyjny, celowane na ząb obrotnika;
 • Radiografia, kręgosłup szyjny, skosy;
 • Radiografia, kręgosłup szyjny, czynnościowe;
 • Radiografia, kręgosłup celowane C7-TH1;
 • Radiografia, kręgosłup piersiowy, AP, bok;
 • Radiografia, kręgosłup, celowane TH7-L5;
 • Radiografia, kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, AP, bok;
 • Radiografia, kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, skosy;
 • Radiografia, kręgosłup, celowane L5-S1;
 • Radiografia, kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, czynnościowe;
 • Radiografia, kręgosłup piersiowo-lędźwiowy, w pozycji stojącej (skolioza);
 • Radiografia, kość krzyżowa i ogonowa AP, bok;
 • Radiografia, stawy krzyżowo-biodrowe, 3 projekcje AP, skosy;
 • Radiografia, miednica, AP;
 • Radiografia, miednica, projekcje dodatkowe;
 • Radiografia, spojenie łonowe;
 • Radiografia, stawy biodrowe, AP;
 • Radiografia, staw biodrowy, AP;
 • Radiografia, staw biodrowy, osiowe;
 • Radiografia, kość udowa, AP, bok;
 • Radiografia, stawy kolanowe, AP, boczne;
 • Radiografia, stawy kolanowe, dodatkowe projekcje;
 • Radiografia, stawy kolanowe, AP, bok na stojąco;
 • Radiografia, staw kolanowy, AP, bok;
 • Radiografia, rzepka, osiowe;
 • Radiografia, kości podudzia, AP, bok;
 • Radiografia, staw skokowy, AP, bok;
 • Radiografia, stawy skokowe, dodatkowe projekcje;
 • Radiografia, kość piętowa, bok;
 • Radiografia, kość piętowa, osiowe;
 • Radiografia, stopa, grzbietowo-podeszwowe, skosy;
 • Radiografia, stopa, grzbietowo-podeszwowe, skos;
 • Radiografia, stawy stopy, AP, bok na stojąco;
 • Radiografia, śródstopie, AP, skos;
 • Radiografia, palec stopy, AP, bok;
 • Radiografia do oceny kości kończyn dolnych (ortorentgenogram, skanogram);
 • Radiografia, łopatka, AP i styczne;
 • Radiografia, obojczyk, PA;
 • Radiografia, obojczyk, projekcje dodatkowe;
 • Radiografia, staw ramienny, AP;
 • Radiografia, staw ramienny, projekcje dodatkowe;
 • Radiografia, kość ramienna, AP, bok;
 • Radiografia, staw łokciowy, AP, bok;
 • Radiografia, staw łokciowy, projekcje dodatkowe;
 • Radiografia, kości przedramienia AP, bok;
 • Radiografia, kości nadgarstka, PA, bok;
 • Radiografia, kości nadgarstka, projekcje dodatkowe;
 • Radiografia, ręce, porównawcza;
 • Radiografia, ręka, grzbietowo-dłoniowe, skos;
 • Radiografia, ręka, bok;
 • Radiografia, palce ręki, grzbietowo-dłoniowe, bok