Operacje Robotowe
 
Operacje prostaty w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Wydawanie dokumentacji medycznej

Szanowni Państwo w przypadku potrzeby uzyskania kopii dokumentacji medycznej z:

  1. Oddziału Urologicznego lub wizyt w poradni świadczącej usługi NFZ (Poradnia Urologiczna, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Gabinet Położnej POZ) proszę kliknąć w miejsce „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (UROVITA)”
  2. Poradni świadczącej usługi komercyjne (prywatne) proszę kliknąć w miejsce „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (ELSTIM)”.

Otworzy się dokument w wersji pdf o nazwie „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (UROVITA)” lub „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (ELSTIM)”, który należy pobrać i wypełnić odręcznie. Wniosek po wypełnieniu należy zeskanować (lub zrobić zdjęcie) i przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@urovita.pl. Po uzyskaniu odpowiedzi ustalony będzie termin odbioru kopii dokumentacji medycznej w wyznaczonym terminie.

W przypadku dokumentacji medycznej z

  1. Oddziału Urologicznego lub wizyt w poradni świadczącej usługi NFZ , będącej w posiadaniu Spółki „UROVITA” Sp. z o.o. należy udać się do budynku 3a, do działu Sekcja Dokumentacji Medycznej i Rozliczeń.
  2. Poradni świadczącej usługi komercyjne (prywatne), będącej w posiadaniu Spółki ELSTIM Sp. z o.o. należy udać się do budynku 3b – rejestracji Poradni.

Bardzo proszę w obu przypadkach zabrać ze sobą oryginał wypełnionego wniosku.

Jednocześnie informujemy, że wniosek o którym mowa powyżej można również wypełnić bezpośrednio w Sekcji Dokumentacji Medycznej i Rozliczeń (UROVITA) lub w rejestracji Poradni Prywatnej (ELSTIM).

PDF: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (UROVITA)>>

PDF: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (ELSTIM)>>

Uwaga! W razie braku narzędzia do otwierania plików zapisanych w formacie PDF, darmową wersję Acrobat Reader’a można pobrać tutaj >>.