Wolne Terminy
 
Pierwsze wolne terminy

Sprawdź jak obecnie działają
nasze oddziały i poradnie

  Czytaj więcej

All fields are required.

Close Appointment form

Cennik

Cennik Izby Przyjęć

Cennik Izby Przyjęć dla pacjentów nieubezpieczonych oraz świadczeń realizowanych w ramach konsultacji szpitalnych 

KONSULTACJA UROLOGICZNA ( w ramach konsultacji mogą być wykonane następujące procedury: PORADA LEKARSKA, KONSULTACJA UROLOGICZNA, BADANIE PALCEM ODBYTU, USG NEREK, MOCZOWODÓW, PĘCHERZA MOCZOWEGO, USG UKŁADU MOCZOWEGO, USG MOSZNY W TYM JĄDER I NAJĄDRZY) 300,00 zł 
KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA Z EKG 200,00 zł
KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA Z EKG 200,00 zł
OPIEKA PIELĘGNIARKI 30,00 zł
WPROWADZENIE NA STAŁE CEWNIKA DO PĘCHERZA MOCZOWEGO/CEWNIKOWANIE PĘCHERZA PRZEZ CEWKĘ JEDNORAZOWE/WYMIANA CEWNIKA ZAŁOŻONEGO NA STAŁE W DROGACH MOCZOWYCH/USUNIĘCIE SKRZEPÓW Z PĘCHERZA BEZ NACIĘCIA – INNE 120,00 zł
ZAŁOŻENIE OPATRUNKU NA RANĘ – INNE/WYMIANA OPATRUNKU 35,00 zł
SZYCIE POJEDYNCZEJ RANY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, DŁUGOŚCI DO 4,0 CM 300,00 zł
SZYCIE LICZNYCH RAN SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ PONIŻEJ 4 RAN 450,00 zł
RTG JAMY BRZUSZNEJ PRZEGLĄDOWE 50,00 zł
USG GRUCZOŁU KROKOWEGO 150,00 zł
PRZEZSKÓRNA CYSTOSTOMIA/WYTWORZENIE PRZETOKI NADŁONOWEJ (CYSTOSTOMIA)/WYTWORZENIE PRZEZSKÓRNEJ PRZETOKI NADŁONOWEJ (CYSTOSTOMIA) METODĄ NAKŁUCIA 1600,00 zł
WYMIANA CEWNIKA W NEFROSTOMII I PIELOSTOMII 800,00 zł
PRZEZCEWKOWE WPROWADZENIE CEWNIKA PODWÓJNIE ZAGIĘTEGO (2XJ) DO GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH ALBO WYMIANA/PRZEZCEWKOWE WPROWADZENIE CEWNIKA PROSTEGO DO MOCZOWODU ALBO WYMIANA 1100,00 zł
WYTWORZENIE PRZETOKI NERKOWEJ METODĄ NAKŁUCIA (PCN) 2100,00 zł
BADANIE OGÓLNE MOCZU 10,00 zł
GLUKOZA Z KRWI ŻYLNEJ 10,00 zł
KREATYNINA 10,00 zł
POTAS 10,00 zł
SÓD 10,00 zł
MORFOLOGIA 10,00 zł
CZAS CZĘŚCIOWEJ TROMBOPLASTYNY PO AKTYWACJI ( APTT) 10,00 zł
CZAS PROTROMBINY (PT) 10,00 zł
BIAŁKO C – REAKTYWNE (CRP) 10,00 zł
CYSTOSKOPIA PRZEZCEWKOWA/ CYSTOSKOP SZTYWNY 450,00 zł
CYSTOSKOPIA PRZEZCEWKOWA/ CYSTOSKOP GIĘTKI 600,00 zł
PRZEZCEWKOWE WPROWADZENIE CEWNIKA PROSTEGO DO MOCZOWODU ALBO WYMIANA 1100,00 zł
PŁUKANIE PRZEZ UREOSTOMIĘ I CEWNIK MOCZOWODOWY 120,00 zł
WYMIANA CEWNIKA W CYSTOSTOMII 240,00 zł
WYMIANA CEWNIKA W PRZETOCE NERKOWEJ 800,00 zł
CYSTOGRAFIA – INNE 280,00 zł
PRZEZSKÓRNA (IGŁOWA) BIOPSJA NERKI 1800,00 zł
Urologia

 

KONSULTACJA UROLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY (w tym podstawowe badanie USG układu moczowego) 230,00 zł – 330,00 zł
BADANIE USG TRANSREKTALNE – TRUS 110,00 zł
BADANIE UFL 50,00 zł
PUNKCJA WODNIAKA 110,00 zł
USUNIĘCIE SZWÓW 50,00 zł
WYMAZ Z RANY 50,00 zł
PODANIE LEKU IM 50,00 zł
PODSKÓRNE PODANIE IMPLANTU 50,00 zł
OPATRUNEK (ZAŁOŻENIE/ZMIANA) 50,00 zł
BADANIE USG DOPOCHWOWE 90,00 zł
ZAŁOŻENIE TAMPONU PODPIERAJĄCEGO 60,00 zł
CYSTOSKOPIA/ CYSTOSKOP GIĘTKI 450,00 zł
CYSTOSKOPIA/ CYSTOSKOP SZTYWNY 300,00 zł
URD – BADANIE URODYNAMICZNE KOMPLEKSOWE Z PROFILOMETRIĄ CEWKOWĄ 950,00 zł
WYMIANA/ ZAŁOŻENIE CEWNIKA 60,00 zł
WYMIANA/ ZAŁOŻENIE CEWNIKA SILIKONOWEGO 70,00 zł
KALIBRACJA CEWKI MOCZOWEJ 150,00 zł
Kardiologia
KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY WRAZ Z EKG SPOCZYNKOWYM 170,00 zł – 220 zł
BADANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE SERCA 170,00 zł
BADANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE SERCA PO KONSULTACJI KARDIOLOGICZNEJ W UROVITA 110,00 zł
BADANIE UKG 170,00 zł
BADANIE UKG PO KONSULTACJI KARDIOLOGICZNEJ W UROVITA 110,00 zł
HOLTER CIŚNIENIOWY ( 24 H ZAPIS CIŚNIENIA TĘTNICZEGO) 170,00 zł
HOLTER CIŚNIENIOWY ( 24 H ZAPIS CIŚNIENIA TĘTNICZEGO)
– PO KONSULTACJI KARDIOLOGICZNEJ W UROVITA
110,00 zł
HOLTER RYTMOWY ( 24 H ZAPIS RYTMU SERCA) 170,00 zł
HOLTER RYTMOWY ( 24 H ZAPIS RYTMU SERCA)
PO KONSULTACJI KARDIOLOGICZNEJ W UROVITA
110,00 zł
PRÓBA WYSIŁKOWA 170,00 zł
PRÓBA WYSIŁKOWA PO KONSULTACJI KARDIOLOGICZNEJ W UROVITA 110,00 zł
BADANIE USG NACZYŃ ŻYLNYCH KOŃCZYN DOLNYCH- 1 KOŃCZYNA 110,00 zł
BADANIE USG NACZYŃ ŻYLNYCH KOŃCZYN DOLNYCH- 2 KOŃCZYNY 170,00 zł
BADANIE USG NACZYŃ TĘTNICZYCH KOŃCZYN DOLNYCH -1 KOŃCZYNA 110,00 zł
BADANIE USG NACZYŃ TĘTNICZYCH KOŃCZYN DOLNYCH – 2 KOŃCZYNY 170,00 zł
BADANIE USG NACZYŃ ŻYLNYCH I TĘTNICZYCH KOŃCZYN DOLNYCH –
1 KOŃCZYNA
110,00 zł
BADANIE USG NACZYŃ ŻYLNYCH I TĘTNICZYCH KOŃCZYN DOLNYCH
2 KOŃCZYNY
170,00 zł
BADANIE USG NACZYŃ ŻYLNYCH KOŃCZYN GÓRNYCH -1 KOŃCZYNA 110,00 zł
BADANIE USG NACZYŃ ŻYLNYCH KOŃCZYN GÓRNYCH – 2 KOŃCZYNY 170,00 zł
BADANIE USG NACZYŃ TĘTNICZYCH KOŃCZYN GÓRNYCH -1 KOŃCZYNA 110,00 zł
BADANIE USG NACZYŃ TĘTNICZYCH KOŃCZYN GÓRNYCH – 2 KOŃCZYNY 170,00 zł
Endokrynologia
KONSULTACJA ENDOKRYNOLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY 160,00 zł
BADANIE USG TARCZYCY 60,00 zł
Gastroenterologia
KONSULTACJA GASTROENTEROLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY 220,00 zł
BADANIE USG JAMY BRZUSZNEJ 110,00 zł
Onkologia
KONSULTACJA ONKOLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY 160,00 zł
Nefrologia
KONSULTACJA NEFROLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY 160,00 zł
Ginekologia
KONSULTACJA GINEKOLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY Z BADANIEM USG 160 – 300,00 zł
CYTOLOGIA 35 zł
PORADA RECEPTUROWA 50 zł
WYMAZ Z POCHWY 30 zł
LASEROWA TERAPIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU I REWITALIZACJA POCHWY 1300 zł
KOLPOSKOPIA 400 zł
Diagnostyka (USG)
BADANIE USG JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY 120,00 zł

 

Diagnostyka (RTG) od 1 marca 2021
Radiografia, żuchwa w rzucie PA i obu skośnych    40,00 zł
Radiografia, bródka, AP    30,00 zł
Radiografia, czaszka, część twarzowa, rzut półosiowy, PA i boczny    50,00 zł
Radiografia, oczodoły, rzut PA lub AP i boczny    40,00 zł
Radiografia, okolica jarzmowo-szczękowa, osiowe (na łuki jarzmowe)    30,00 zł
Radiografia, zatoki przynosowe, PA    30,00 zł
Radiografia, zatoki czołowe, PA wg Caldwella    30,00 zł
Radiografia, nos    25,00 zł
Radiografia, ślinianki, w poszukiwaniu złogów    30,00 zł
Radiografia szyja, tkanki miękkie     30,00 zł
Radiografia, gardło lub odcinek szyjny przełyku    30,00 zł
Radiografia, oko celem wykrycia ciała obcego    30,00 zł
Radiografia, oczodoły, całkowite, co najmniej 4 projekcje     65,00 zł
Radiografia, czaszka, mniej niż 4 projekcje     60,00 zł
Radiografia, czaszka, całkowite co najmniej 4 projekcje     65,00 zł
Radiografia, podstawa czaszki     30,00 zł
Radiografia, stawy skroniowo – żuchwowe     30,00 zł
Radiografia, jama brzuszna, AP     30,00 zł
Radiografia, jama brzuszna poziomym promieniem     30,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, jedna projekcja (PA)    30,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, 2 projekcie (PA i boczne)     50,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, 3 projekcje (PA i L oraz P boczne)     65,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, zdjęcie płuc techniką miękką     30,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, w pozycji leżącej, 1 projekcja     30,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, celowane na szczyty płuc, 1 projekcja    30,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, projekcje specjalne     30,00 zł
Radiografia, żebra, jednostronne, dwie projekcje (AP i skośne)     40,00 zł
Radiografia, żebra, obustronne, trzy projekcje (PA i obie skośne)     50,00 zł
Radiografia, mostek, dwie projekcje     40,00 zł
Radiografia, stawy mostkowo obojczykowe, trzy projekcje     50,00 zł
Radiografia, kręgosłup szyjny, AP, bok     40,00 zł
Radiografia, kręgosłup szyjny, celowane na ząb obrotnika     30,00 zł
Radiografia, kręgosłup szyjny, skosy     40,00 zł
Radiografia, kręgosłup szyjny, czynnościowe     65,00 zł
Radiografia, kręgosłup celowane C7-TH1     30,00 zł
Radiografia, kręgosłup piersiowy, AP, bok     50,00 zł
Radiografia, kręgosłup, celowane TH7-L5     30,00 zł
Radiografia, kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, AP, bok    50,00 zł
Radiografia, kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, skosy     50,00 zł
Radiografia, kręgosłup, celowane L5-S1     30,00 zł
Radiografia, kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, czynnościowe     65,00 zł
Radiografia, kręgosłup piersiowo-lędźwiowy, w pozycji stojącej (skolioza)     30,00 zł
Radiografia, kość krzyżowa i ogonowa AP, bok     50,00 zł
Radiografia, stawy krzyżowo-biodrowe, 3 projekcje AP, skosy     65,00 zł
Radiografia, miednica, AP     30,00 zł
Radiografia, miednica, projekcje dodatkowe     30,00 zł
Radiografia, spojenie łonowe     30,00 zł
Radiografia, stawy biodrowe, AP     30,00 zł
Radiografia, staw biodrowy, AP     30,00 zł
Radiografia, staw biodrowy, osiowe     30,00 zł
Radiografia, kość udowa, AP, bok     40,00 zł
Radiografia, stawy kolanowe, AP, boczne     40,00 zł
Radiografia, stawy kolanowe, dodatkowe projekcje    30,00 zł
Radiografia, stawy kolanowe, AP, bok na stojąco      40,00 zł
Radiografia, staw kolanowy, AP, bok     40,00 zł
Radiografia, rzepka, osiowe      30,00 zł
Radiografia, kości podudzia, AP, bok     40,00 zł
Radiografia, staw skokowy, AP, bok      40,00 zł
Radiografia, stawy skokowe, dodatkowe projekcje     30,00 zł
Radiografia, kość piętowa, bok     30,00 zł
Radiografia, kość piętowa, osiowe      30,00 zł
Radiografia, stopa, grzbietowo-podeszwowe, skosy     40,00 zł
Radiografia, stopa, grzbietowo-podeszwowe, skos     30,00 zł
Radiografia, stawy stopy, AP, bok na stojąco      40,00 zł
Radiografia, śródstopie, AP, skos     40,00 zł
Radiografia, palec stopy, AP, bok     40,00 zł
Radiografia do oceny kości kończyn dolnych (ortorentgenogram, skanogram)     30,00 zł
Radiografia, łopatka, AP i styczne     40,00 zł
Radiografia, obojczyk, PA     30,00 zł
Radiografia, obojczyk, projekcje dodatkowe      30,00 zł
Radiografia, staw ramienny, AP     30,00 zł
Radiografia, staw ramienny, projekcje dodatkowe     30,00 zł
Radiografia, kość ramienna, AP, bok     40,00 zł
Radiografia, staw łokciowy, AP, bok      40,00 zł
Radiografia, staw łokciowy, projekcje dodatkowe     30,00 zł
Radiografia, kości przedramienia AP, bok      40,00 zł
Radiografia, kości nadgarstka, PA, bok     30,00 zł
Radiografia, kości nadgarstka, projekcje dodatkowe     30,00 zł
Radiografia, ręce, porównawcza     30,00 zł
Radiografia, ręka, grzbietowo-dłoniowe, skos      30,00 zł
Radiografia, ręka, bok    30,00 zł
Radiografia, palce ręki, grzbietowo-dłoniowe, bok    30,00 zł
Opis lekarza specjalisty radiologa    15,00 zł
Dodatkowa kopia badania na nośniku elektronicznym       5,00 zł
Ortopedia
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY 160,00 zł
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY Z USG 200,00 zł  
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY Z USG  (2 STAWY) 250 zł  
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY Z USG (2 STAWY) ORAZ INIEKCJĄ 300 zł
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY Z USG ORAZ PUNKCJĄ 310 zł
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY Z USG ORAZ INIEKCJĄ 250 zł
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY Z USG, PUNKCJĄ ORAZ INIEKCJĄ 340 zł
INIEKCJA DOSTAWOWA ( Z LEKIEM) 70,00 zł
INIEKCJA DOSTAWOWA ( WŁASNY LEK) 60,00 zł

 

WISKOSUPLEMENTACJA –INIEKCJA DOSTAWOWA HIALURONIANEM SODU

SUPLASYN 170,00 zł 1 INIEKCJA
OST 170,00 zł 1 INIEKCJA
VIJOINT 200,00 zł 1 INIEKCJA
SYNOLIS V-A 490,00 zł 1 INIEKCJA
RENEHAVIS 680,00 zł 1 INIEKCJA
DUROLANE 850,00 zł 1 INIEKCJA
SYNVISC ONE 1 100,00 zł 1 INIEKCJA
SPORTVIS 1 220,00 zł 2 INIEKCJE
TERAPIA CZYNNIKAMI WZROSTU 370,00 zł  
PUNKCJA Z KONSULTACJĄ LEKARSKĄ 160,00 zł  
OPATRUNEK GIPSOWY – MAŁY 20,00 zł  
OPATRUNEK GIPSOWY – DUŻY 35,00 zł  

 

 

Dietetyka
WYWIAD ŻYWIENIOWY, ANALIZA SKŁADU CIAŁA (ANALIZATOR)  – PIERWSZA WIZYTA (60 MIN) 80,00 zł
KURACJA MIESIĘCZNA – 2X JADŁOSPIS 7 DNIOWY, 2X WIZYTA KONTROLNA (ANALIZATOR) 180,00 zł
KURACJA MIESIĘCZNA – 2X JADŁOSPIS 14 DNIOWY, 2X WIZYTA KONTROLNA (ANALIZATOR) 280,00 zł
JEDNORAZOWA KONSULTACJA DIETETYCZNA, ZALECENIA ŻYWIENIOWE (BEZ JADŁOSPISU) (ANALIZATOR) 100,00 zł
ANALIZA SKŁADU CIAŁA 50,00 zł
Psychologia
SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ (60 min.) 120,00 zł
Rehabilitacja

FIZJOTERAPIA

 

SESJA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA 1H 120,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 1H – 1 ZABIEG 110,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 1H – PAKIET 10 ZABIEGÓW 1000,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 1H – PAKIET 20 ZABIEGÓW 1900,00 zł
PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE ZAWODNIKÓW RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTU + PROFILAKTYKA KONTUZJI 1H 100,00 zł

 
FIZYKOTERAPIA
 

KINESIOTAPING – 1 APLIKACJA 40,00 zł
KOMPLEKSOWA ODNOWA BIOLOGICZNA (MASAŻ LUB FALA UDERZENIOWA RSW I VACTOR, VACUSPORT, GAME READY – CZAS TRWANIA DO 2H) 300,00 zł
GŁĘBOKA OSCYLACJA – 1 ZABIEG 40,00 zł
GŁĘBOKA OSCYLACJA – 5 ZABIEGÓW 180,00 zł
GŁĘBOKA OSCYLACJA – 10 ZABIEGÓW 350,00 zł
BODY FLOW – 1 ZABIEG 35,00 zł
BODY FLOW  – 5 ZABIEGÓW 150,00 zł
GAME READY – 1 ZABIEG 30,00 zł
GAME READY – 5 ZABIEGÓW 140,00 zł
GAME READY – 10 ZABIEGÓW 270,00 zł
VACUSPORT  – 1 ZABIEG 25,00 zł
VACUSPORT  – 10 ZABIEGÓW 225,00 zł
SESJA ZABIEGOWA (ELEKTROTERAPIA, MAGNETOTERAPIA, LASEROTERAPIA – 50 MIN) – 1 ZABIEG 45,00 zł
SESJA ZABIEGOWA (ELEKTROTERAPIA, MAGNETOTERAPIA, LASEROTERAPIA – 50 MIN) –  PAKIET 10 ZABIEGÓW 400,00 zł

 
CENTRUM LECZENIA FALĄ UDERZENIOWĄ ESWT
 

ESWT ORTOPEDYCZNE – 1 ZABIEG 160,00 zł
ESWT ORTOPEDYCZNE – 4 ZABIEGI 600,00 zł
ESWT UROLOGICZNE – 1 ZABIEG WYKONYWANY PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ 600,00 zł
ESWT UROLOGICZNE – 1 ZABIEG WYKONYWANY PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ 700,00 zł
ESWT UROLOGICZNE PAKIET „ BÓL MIEDNICY” – 4 ZABIEGI WYKONYWANE PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ 2000,00 zł
ESWT UROLOGICZNE PAKIET „ BÓL MIEDNICY” – 6 ZABIEGÓW WYKONYWANE PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ 3000,00 zł
ESWT UROLOGICZNE PAKIET „ BÓL MIEDNICY” – 4 ZABIEGI WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ 2400,00 zł
PAKIET „ BÓL PRĄCIA – CHOROBA PEYRONIEGO” – 4 ZABIEGI WYKONYWANE PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ 2000,00 zł
PAKIET „BÓL PRĄCIA- CHOROBA PEYRONIEGO” – 6 ZABIEGÓW WYKONYWANYCH PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ 3000,00 zł
PAKIET „ BÓL PRĄCIA – CHOROBA PEYRONIEGO” – 4 ZABIEGI WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ 2400,00 zł
PAKIET „ BÓL PRĄCIA – CHOROBA PEYRONIEGO” – 6 ZABIEGÓW WYKONYWANYCH PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ 3300,00 zł
ESWT GŁOWICA RADIALNA – 1 ZABIEG 100,00 zł
FALA UDERZENIOWA RSW I VACTOR W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ – 1 ZABIEG 100,00 zł
ESWT PAKIET CELLULIT UDA, BIODRA, POŚLADKI – 10 ZABIEGÓW 2700,00 zł

 
REHABILITACJA –  DR KRZYSZTOF MEHLICH
 

SESJA REHABILITACYJNA – PIERWSZA WIZYTA 160,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 140,00 zł
PORADA FIZJOTERAPEUTYCZNA 70,00 zł

 
MASAŻ
 

MASAŻ LECZNICZY 1H – 1 ZABIEG 100,00 zł
MASAŻ LECZNICZY 1H – 5 ZABIEGÓW 450,00 zł
MASAŻ LECZNICZY 30 MIN – 1 ZABIEG 60,00 zł
MASAŻ LECZNICZY 30 MIN – 5 ZABIEGÓW 270,00 zł
MASAŻ SPORTOWY 1H 100,00 zł

 
 
CENTRUM LECZENIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM MBST

PROMOCJA – do końca marca dwutygodniowa rehabilitacja w cenie zabiegów MBST oraz zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu
 

 

TERAPIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM MBST – 5 SESJI 2950,00 zł
TERAPIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM MBST – 7 SESJI 3950,00 zł
TERAPIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM MBST – 9 SESJI 4950,00 zł

 

Rehabilitacja urologiczna
SESJA DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNA (UROLOGICZNA) 1H 120,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROLOGICZNA) 1H – 1 ZABIEG 110,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROLOGICZNA) 1H – PAKIET 10 ZABIEGÓW 1000,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROLOGICZNA) 1H – PAKIET 20 ZABIEGÓW 1900,00 zł
Inne
USŁUGA WYDANIA KRÓTKIEGO ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO (1 STRONA) 25,00 zł
USŁUGA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO 35,00 zł
WYCIĄG LUB ODPIS DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ *ad.1
KOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ *ad.1
KOPIA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM *ad.1

*ad.1 – Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta