Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Cennik

Szanowny Pacjencie,
informujemy, że wszystkie komercyjne usługi naszej placówki mogą być realizowane bez angażowania środków finansowanych „z góry” i opłacane w dogodnych ratach.

Cennik Izby Przyjęć

Cennik Izby Przyjęć dla pacjentów nieubezpieczonych oraz świadczeń realizowanych w ramach konsultacji szpitalnych 

Konsultacja urologiczna (w ramach konsultacji mogą być wykonane następujące procedury: porada lekarska, konsultacja urologiczna, badanie palcem odbytu, USG nerek, moczowodów, pęcherz moczowego, USG układu moczowego, USG moszny w tym jąder i najądrzy) 350,00 zł
Konsultacja anestezjologiczna z EKG 280,00 zł
Konsultacja kardiologiczna z EKG 280,00 zł
Opieka pielęgniarki lub położnej 60,00 zł
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego/cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe/wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych/usuniecie skrzepów z pęcherza bez nacięcia – inne 150,00 zł
Założenie opatrunku na ranę – inne/wymiana opatrunku 55,00 zł
Szycie pojedynczej rany skóry  i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm 350,00 zł
Szycie licznych  ran skory i tkanki podskórnej poniżej 4 ran 480,00 zł
RTG jamy brzusznej przeglądowe 90,00 zł
USG gruczołu krokowego 180,00 zł
Przezskórna cystostomia/wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia)/wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia) metodą nakłucia 1 900,00 zł
Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii 1300,00 zł
Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xj) do górnych dróg moczowych albo wymiana/przezewkowe wprowadzenie cewnika prostego do moczowodu albo wymiana 2 500,00 zł
Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia  (PCN) 3 500,00 zł
Badanie ogólne moczu 20,00 zł
Glukoza z krwi żylnej 20,00 zł
Kreatynina 20,00 zł
Potas 20,00 zł
Sód 20,00 zł
Morfologia 20,00 zł
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) 20,00 zł
Czas protrombiny (PT) 20,00 zł
Białko  c – reaktywne  (CRP) 20,00 zł
Cystoskopia przezcewkowa/ cystoskop sztywny 900,00 zł
Cystoskopia przezcewkowa/ cystoskop giętki 1500,00 zł
Przezewkowe wprowadzenie cewnika prostego do moczowodu albo wymiana 1 600,00 zł
Płukanie przez ureostomię i cewnik moczowodowy 220,00 zł
Wymiana cewnika  w cystostomii 240,00 zł
Wymiana cewnika w przetoce nerkowej 1000,00 zł
Cystografia – inne 380,00 zł
Elektrokardiografia z 1– 3  odprowadzeniami

 

60,00 zł
Elektrokardiografia z 12 lub

więcej odprowadzeniami (z opisem)

 

80,00 zł
Farmakoterapia doustna/ Farmakoterapia domięśniowa/ Farmakoterapia śródskórna/ Farmakoterapia podskórna/ Farmakoterapia podjęzykowa/ Farmakoterapia doodbytnicza/ Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora 20,00 zł + rzeczywisty koszt substancji leczniczej
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 500,00 zł
RTG klatki piersiowej 90,00 zł
RTG płuc  – inne 90,00 zł
RTG miednicy – przeglądowe 90,00 zł
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej

 

150,00 zł
Monitorowanie elektrokardiograficzne 150,00 zł
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych 100,00 zł
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 100,00 zł
Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego 100,00 zł
Resuscytacja bezprzyrządowa BLS 200,00 zł
Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa) 200,00 zł
Tlenoterapia – inne (procedura obejmuje Tlenoterapię bierną z  użyciem prostych Układów podawczych  tlenu) 350,00 zł
Farmakoterapia dożylna 25,00 zł + rzeczywisty koszt substancji leczniczej
Znieczulenie dożylne 1000,00 zł
Usunięcie -ciała obcego ze światła  cewki moczowej bez nacięcia 450,00 zł
Nacięcie zmiany ropnej (procedura obejmuje nacięcie i zaopatrzenie ropnia podskórnego i tkanek miękkich) 450,00 zł
Usunięcie ciała  obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem 450,00 zł
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia – inne 450,00 zł
Inne oczyszczenie rany, zakażenia  lub oparzenia bez wycinania 450,00 zł
Płukanie  rany – inne 450,00 zł
Ręczne rozciąganie napletka procedura obejmuje odprowadzenie załupka 1000,00 zł
Usunięcie szwów z innej okolicy 150,00 zł
Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 300,00 zł + koszt krwi i produktów krwiopochodnych
Przetoczenie pełnej  krwi w innych przypadkach 300,00 zł + koszt krwi i produktów krwiopochodnych
Przetoczenie koncentratu płytkowego 300,00 zł + koszt krwi i produktów krwiopochodnych
Przetoczenie czynników krzepnięcia 300,00 zł + koszt krwi i produktów krwiopochodnych
Przetoczenie osocza – inne 300,00 zł+ koszt krwi i produktów krwiopochodnych
Przetoczenie środków zastępczych osocza 300,00 + koszt krwi i produktów krwiopochodnych
Konsultacja ginekologiczna 200,00 zł
Konsultacja kardiologiczna 200,00 zł
Konsultacja laryngologiczna 200,00 zł
Konsultacja neurologiczna 200,00 zł
Konsultacja ortopedyczna 200,00 zł
Konsultacja chirurgiczna 200,00 zł
Konsultacja dermatologiczna 200,00 zł
Porada lekarska, inne procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne 400,00 zł
Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie  – operacja prosta 1000,00 zł
Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii) 1000,00 zł
Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną 1000,00 zł
Intubacja dotchawicza 300,00 zł
Intubacja dróg oddechowych – inne 300,00 zł
Resuscytacja ręczna ALS z użyciem urządzeń mechanicznych 600,00 zł
Konsultacja urologiczna – konsultacja drugiego lekarza specjalisty w dziedzinie urologii 300,00 zł
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego 900,00 zł
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym

 

900,00 zł
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku 900,00 zł
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego 900,00zł
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze  wzmocnieniem kontrastowym procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym 900,00 zł
USG  naczyń  nerkowych – doppler 300,00 zł
Defibrylacja 600,00 zł
Urologia Hospitalizacja

Cennik Izby Przyjęć dla pacjentów nieubezpieczonych oraz świadczeń realizowanych w ramach konsultacji szpitalnych  

Częściowe wycięcie nerki – inne (onkologia) 17 800,00 zł
Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia) 17 800,00 zł  
Całkowite jednostronne wycięcie nerki 17 800,00 zł
Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza 17 800,00 zł    

 

Wycięcie nerki radykalne z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza 17 800,00 zł    

 

Plastyka miedniczkowo-moczowodowa metodą otwartą 17 800,00 zł    

 

Wytworzenie przetoki nerkowej metodą otwartą 5 400,00 zł
Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą 5 400,00 zł    

 

Marsupializacja zmiany w nerce 5 400,00 zł
Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) metodą otwartą 5 400,00 zł    

 

Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej 5 400,00 zł    

 

Inne operacje tkanek okołonerkowych lub okołopęcherzowych 5 400,00 zł    

 

Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL) 10 800,00 zł    

 

Częściowe wycięcie nerki proste laparoskopowo 10 800,00 zł
Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) bez usuwania śródściennego odcinka moczowodu laparoskopowo 10 800,00 zł    

 

Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) z usunięciem śródściennego odcinka moczowodu po jego uwolnieniu przezcewkowym laparoskopowo 10 800,00 zł    

 

Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia) laparoskopowo 10 800,00 zł    

 

Częściowe wycięcie nerki – inne 10 800,00 zł
Wycięcie nerki proste laparoskopowo 10 800,00 zł
Zamknięcie nefrostomii-pielostomii 10 800,00 zł
Zamknięcie innej przetoki nerkowej 10 800,00 zł
Plastyka miedniczkowo-moczowodowa laparoskopowo 10 800,00 zł
Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym 10 800,00 zł
Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki laparoskopowo 4 300,00 zł    

 

Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki laparoskopowo – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z elektrokoagulacją ściany wewnętrznej laparoskopowo 4 300,00 zł    

 

Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z elektrokoagulacją ściany wewnętrznej laparoskopowo – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia 4 300,00 zł
Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo 4 300,00 zł    

 

Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Ureteropieloskopia endoskopem sztywnym przezcewkowa 4 300,00 zł    

 

Ureteropieloskopia endoskopem sztywnym przezcewkowa – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Ureteropieloskopia endoskopem giętkim przezcewkowa 4 300,00 zł    

 

Ureteropieloskopia endoskopem giętkim przezcewkowa – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Pieloureteroskopia endoskopem giętkim wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową 4 300,00 zł    

 

Pieloureteroskopia endoskopem giętkim wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Pieloureteroskopia endoskopem sztywnym wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową 4 300,00 zł    

 

Pieloureteroskopia endoskopem sztywnym wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego 4 300,00 zł    

 

Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Drenaż przezskórny ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego 4 300,00 zł    

 

Drenaż przezskórny ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Nacięcie i drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego 4 300,00 zł    

 

Nacięcie i drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej 4 300,00 zł    

 

Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej 2 700,00 zł    

 

Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej – Obustronnie 4 200,00 zł    

 

Przezskórna (igłowa) biopsja nerki 2 700,00 zł
Przezskórna (igłowa) biopsja nerki – Obustronnie 4 200,00 zł
Inne zabiegi diagnostyczne nerki 2 700,00 zł
Inne zabiegi diagnostyczne nerki – Obustronnie 4 200,00 zł
Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki – inne 2 700,00 zł    

 

Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki – inne – Obustronnie 4 200,00 zł    

 

Wymiana cewnika w przetoce nerkowej 2 700,00 zł
Wymiana cewnika w przetoce nerkowej – Obustronnie 4 200,00 zł    

 

Wymiana cewnika w przetoce miedniczkowej 2 700,00 zł
Wymiana cewnika w przetoce miedniczkowej – Obustronnie 4 200,00 zł    

 

Skrócenie moczowodu z reimplantacją 11 600,00 zł
Całkowite usunięcie moczowodu 11 600,00 zł
Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) 11 600,00 zł    

 

Wycięcie ureterocele i przeszczepienie moczowodu do pęcherza 11 600,00 zł    

 

Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) 11 600,00 zł    

 

Zespolenie międzymoczowodowe (transureteroureterostomia) 11 600,00 zł    

 

Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym 11 600,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) 5 000,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z przypęcherzowego odcinka moczowodu (ureterolitotomia) z dostępu przezpęcherzowego 5 000,00 zł    

 

Wycięcie zmiany moczowodu 5 000,00 zł
Umocowanie moczowodu (ureteropeksja) 5 000,00 zł
Rozszerzenie ujścia moczowodu metodą otwartą 5 000,00 zł
Umieszczenie innej protezy w moczowodzie 5 000,00 zł
Usunięcie innej protezy z moczowodu 5 000,00 zł
Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej z zachowaniem nerki 5 000,00 zł    

 

Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) metodą otwartą 5 000,00 zł    

 

Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie sonotrodą lub litoklastem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL) 8 600,00 zł    

 

Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL) 8 600,00 zł    

 

Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL) 8 600,00 zł    

 

Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym 8 600,00 zł    

 

Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu 4 300,00 zł    

 

Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) 4 300,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z przypęcherzowego odcinka moczowodu (ureterolitotomia) z dostępu przezpęcherzowego 4 300,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z przypęcherzowego odcinka moczowodu (ureterolitotomia) z dostępu przezpęcherzowego – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia 2 700,00 zł
Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym 2 700,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim 2 700,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Przezskórna biopsja moczowodu 2 700,00 zł
Przezskórna biopsja moczowodu – Obustronne 4 200,00 zł
Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową 2 700,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową 2 700,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele) 2 700,00 zł    

 

Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele) – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Przezcewkowe rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii 2 700,00 zł    

 

Przezcewkowe rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez przetokę nerkową wytworzoną wcześniej 2 700,00 zł    

 

Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez przetokę nerkową wytworzoną wcześniej – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera 2 700,00 zł    

 

Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg moczowych albo wymiana 2 700,00 zł    

 

Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg moczowych albo wymiana – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia) 2 700,00 zł
Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej 39 300,00 zł
Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety 39 300,00 zł    

 

Wycięcie pęcherza radykalne z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny 39 300,00 zł    

 

Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową 39 300,00 zł    

 

Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą 39 300,00 zł    

 

Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej 35 700,00 zł    

 

Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety 35 700,00 zł    

 

Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny 35 700,00 zł    

 

Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych 35 700,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie (cystolitotomia) 3 900,00 zł    

 

Usunięcie ciała obcego z pęcherza przez jego nacięcie 3 900,00 zł    

 

Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą – operacja skomplikowana 3 900,00 zł    

 

Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza proste 3 900,00 zł    

 

Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza skomplikowane 3 900,00 zł    

 

Zamknięcie cystostomii 3 900,00 zł
Umocowanie pęcherza (cystopeksja) nieokreślone inaczej 3 900,00 zł    

 

Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej 3 900,00 zł    

 

Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego 3 900,00 zł    

 

Wszczepienie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego 3 900,00 zł    

 

Wymiana elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego 3 900,00 zł    

 

Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego 3 900,00 zł    

 

Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej 9 400,00 zł    

 

Wycięcie przetoki pochwowo-pęcherzowej 9 400,00 zł
Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej 5 600,00 zł    

 

Zamknięcie cystostomii 5 600,00 zł
Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej 5 600,00 zł    

 

Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego 5 600,00 zł    

 

Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego 5 600,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i usunięcie kamieni albo kamienia w całości z pęcherza przez cewkę moczową 5 600,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i skruszenie kleszczami, sonotrodą, litoklastem lub metodą elektrohydrauliczną kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę 5 600,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą lub elektroresekcja szyi pęcherza 5 600,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBT) 5 600,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBT) 5 600,00 zł    

 

Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego 5 600,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i usunięcie ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową 2 300,00 zł    

 

Zespolenie pęcherzowo-skórne ― inne 2 300,00 zł
Cystoskopia przez przetokę pęcherzową 2 300,00 zł
Uretrocystoskopia cystoskopem sztywnym z biopsją 2 300,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do ściany pęcherza lub szyi pęcherza 2 300,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie szyi pęcherza 2 300,00 zł    

 

Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu załonowego 17 700,00 zł    

 

Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową laparoskopowo 17 700,00 zł    

 

Wycięcie stercza (prostatektomia) nadłonowa metodą otwartą 10 400,00 zł    

 

Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu załonowego zewnątrzpęcherzowego 1 0 400,00 zł    

 

Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej z dostępu załonowego 10 400,00 zł    

 

Przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP) standardowa (monopolarna) 7 100,00 zł    

 

Przezcewkowa elektroresekcja stercza bipolarna w 0,9% roztworze NaCl (TURPiS) 7 100,00 zł    

 

Koagulacja łożyska po wyłuszczeniu lub elektroresekcji gruczolaka stercza 3 100,00 zł    

 

Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa 2 300,00 zł
Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza 2 300,00 zł    

 

Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza pod kontrolą USG 2 300,00 zł    

 

Nacięcie tkanki okołosterczowej 2 300,00 zł
Wycięcie tkanki okołosterczowej 2 300,00 zł
Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza 2 300,00 zł    

 

Nacięcie przezcewkowe stercza (TUIP) 2 300,00 zł
Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u mężczyzny 8 800,00 zł    

 

Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u kobiety 8 800,00 zł    

 

Odtworzenie ciągłości cewki moczowej 8 800,00 zł
Operacja spodziectwa żołędziowego 8 800,00 zł
Operacja spodziectwa prąciowego, mosznowego lub kroczowego z jednoczasowym wytworzeniem brakującego odcinka cewki 8 800,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z cewki przez jej nacięcie 3 600,00 zł
Usunięcie ciała obcego z cewki przez jej nacięcie 3 600,00 zł
Wycięcie mięska cewkowego u kobiety 3 600,00 zł
Wycięcie torbieli okołocewkowej u kobiety 3 600,00 zł
Uretroskopia i rozcięcie zwężenia cewki (uretrotomia optyczna wewnętrzna) 3 600,00 zł    

 

Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia) 1 500,00 zł
Wycięcie lub zniszczenie termiczne zmiany w obrębie lub w okolicy ujścia zewnętrznego cewki 1 500,00 zł    

 

Rozszerzenie cewki męskiej 1 500,00 zł
Rozszerzenie zwężenia cewki żeńskiej 1 500,00 zł
Nacięcie tkanki okołocewkowej – inne 1 500,00 zł
Usunięcie zwieracza hydraulicznego cewki bez wymiany 1 500,00 zł    

 

Chirurgiczna korekcja ciśnienia w sztucznym zwieraczu cewki moczowej 1 500,00 zł    

 

Wycięcie prącia częściowe 8 600,00 zł
Wycięcie prącia całkowite 8 600,00 zł
Wycięcie prącia całkowite i biopsja regionalnych węzłów chłonnych 8 600,00 zł    

 

Zaopatrzenie chirurgiczne uszkodzenia urazowego obejmującego ciała jamiste prącia lub/i odcinek prąciowy cewki 8 600,00 zł    

 

Wytworzenie połączenia ciał jamistych z ciałem gąbczastym 8 600,00 zł    

 

Wycięcie prącia częściowe 6 700,00 zł
Wycięcie prącia całkowite 6 700,00 zł
Wycięcie prącia całkowite i biopsja regionalnych węzłów chłonnych 6 700,00 zł    

 

Zaopatrzenie chirurgiczne uszkodzenia urazowego obejmującego ciała jamiste prącia lub/i odcinek prąciowy cewki 6 700,00 zł    

 

Wytworzenie połączenia ciał jamistych z ciałem gąbczastym 6 700,00 zł    

 

Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia 1 400,00 zł    

 

Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny 1 400,00 zł
Szycie rany prącia 1 400,00 zł
Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka 1 400,00 zł
Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia 1 400,00 zł
Nakłucie i płukanie ciał jamistych prącia 1 400,00 zł
Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra 3 300,00 zł    

 

Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub torbieli najądrza 3 300,00 zł    

 

Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub torbieli najądrza – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Częściowe wycięcie moszny 3 300,00 zł
Szycie rany moszny i osłonki pochwowej jądra 3 300,00 zł
Szycie rany moszny i osłonki pochwowej jądra – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Wycięcie innej niż wodniak zmiany osłonki pochwowej jądra 3 300,00 zł    

 

Wycięcie innej niż wodniak zmiany osłonki pochwowej jądra – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Operacja z powodu martwicy moszny i skóry prącia (zgorzel Fourniera) 3 300,00 zł    

 

Wycięcie częściowe zmiany jądra 3 300,00 zł
Wycięcie częściowe zmiany jądra – Obustronnie 5 200,00 zł
Wycięcie jądra jednostronne 3 300,00 zł
Wycięcie jądra jednostronne – Obustronnie    

 

5 200,00 zł    

 

Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego jednostronne 3 300,00 zł    

 

Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego jednostronne – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego obustronne 3 300,00 zł    

 

Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra 3 300,00 zł    

 

Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Operacja z powodu skrętu jądra z zachowaniem jądra i jednoczasowym umocowaniem jądra przeciwległego w mosznie 3 300,00 zł    

 

Operacja z powodu skrętu jądra z zachowaniem jądra i jednoczasowym umocowaniem jądra przeciwległego w mosznie – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego jednostronne 3 300,00 zł    

 

Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego jednostronne  – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego obustronne 3 300,00 zł    

 

Szycie rany jądra 3 300,00 zł
Szycie rany jądra – Obustronnie 5 200,00 zł
Wszczepienie protezy jądra jednostronne 3 300,00 zł
Wszczepienie protezy jądra jednostronne – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Wszczepienie protezy jądra obustronne 3 300,00 zł
Usunięcie protezy jądra jednostronne 3 300,00 zł    

 

Usunięcie protezy jądra jednostronne – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Usunięcie protezy jądra obustronne 3 300,00 zł
Wymiana protezy jądra jednostronna 3 300,00 zł
Wymiana protezy jądra jednostronna – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Wymiana protezy jądra obustronna 3 300,00 zł
Zabiegi diagnostyczne powrózka nasiennego/ nasieniowodu i najądrza – inne 3 300,00 zł    

 

Zabiegi diagnostyczne powrózka nasiennego/ nasieniowodu i najądrza – inne – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Wysokie podwiązanie żyły jądrowej 3 300,00 zł
Wysokie podwiązanie żyły jądrowej – Obustronnie 5 200,00 zł
Operacja wodniaka jądra 3 300,00 zł
Operacja wodniaka jądra – Obustronnie 5 200,00 zł
Operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna 3 300,00 zł    

 

Operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Operacja żylaków powrózka nasiennego obustronna 3 300,00 zł    

 

Operacja torbieli nasiennej najądrza 3 300,00 zł
Operacja torbieli nasiennej najądrza – Obustronnie 5 200,00 zł
Wycięcie innych zmian powrózka nasiennego lub najądrza 3 300,00 zł    

 

Wycięcie innych zmian powrózka nasiennego lub najądrza – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Wycięcie najądrza 3 300,00 zł
Wycięcie najądrza – Obustronnie 5 200,00 zł
Wymiana zwieracza hydraulicznego cewki moczowej [AUS] 62 300,00 zł
Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej [AUS] z pompą albo zbiornikiem wyrównawczym 62 300,00 zł    

 

Pozaustrojowa litotrypsja nerki/ moczowodu/ pęcherza 2 000,00 zł    

 

Cystoskopia przezcewkowa 1 300,00 zł
Inna uretroskopia 800,00 zł
Operacja stulejki 1 600,00 zł
Zabiegi z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu – inne – nieokreślone inaczej 800,00 zł    

 

Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem materiału syntetycznego 6 500,00 zł    

 

Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa z użyciem taśmy 6 500,00 zł    

 

Biopsja fuzyjna przezkroczowa (cena obejmuje koszt badania histopatologicznego) 4 200,00 zł 
Neuromodulacja krzyżowa wymiana stymulatora rdzenia kręgowego lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich mózgu 70 000 zł
Neuromodulacja krzyżowa – I etap – wszczepienie elektrody testowej 10 100 zł
Ginekologia Hospitalizacja

Cennik Izby Przyjęć dla pacjentów nieubezpieczonych oraz świadczeń realizowanych w ramach konsultacji szpitalnych 

Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy 28 800,00 zł
Radykalne wycięcie sromu 28 800,00 zł
Plastyka przednia i tylna pochwy 9 000,00 zł
Przednia plastyka pochwy z wycięciem uchyłka cewki moczowej 9 000,00 zł
Tylna plastyka pochwy 9 000,00 zł
Podwieszenie i umocowanie pochwy 9 000,00 zł
Jednostronne proste wycięcie sromu 9 000,00 zł
Obustronne proste wycięcie sromu 9 000,00 zł
Chirurgiczna konizacja szyjki macicy 2 600,00 zł
Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy 2 600,00 zł
Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina 2 600,00 zł  

 

Biopsja kanału szyjki macicy 1 000,00 zł
Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa) 1 000,00 zł
Marsupializacja torbieli szyjki macic 1 000,00 zł
Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy – inne 1 000,00 zł  

 

Biopsja pochwy 1 000,00 zł
Uwolnienie zrostów sromu 1 000,00 zł
Biopsja srom 1 000,00 zł
Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina 1 000,00 zł
Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina 1 000,00 zł
Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza 1 000,00 zł  

 

Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy 32 500,00 zł
Laparoskopowe radykalne wycięcie macicy drogą pochwową [LRVH] 32 500,00 zł  

 

Poszerzone wycięcie macicy 18 300,00 zł
Wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej (LAVH) 18 300,00 zł  

 

Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne 6 900,00 zł
Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu laparoskopowo 6 900,00 zł  

 

Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu – inne 6 900,00 zł
Równoczesne usunięcie obu jajników – inne 6 900,00 zł
Laparoskopowe usunięcie obu jajników w trakcie jednego zabiegu 6 900,00 zł  

 

Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika 6 900,00 zł
Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów 6 900,00 zł
Laparoskopowe usunięcie obu jajników i jajowodów w trakcie jednego zabiegu 6 900,00 zł  

 

Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu 6 900,00 zł  

 

Usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu – inne 6 900,00 zł
Plastyka jajowodu i jajnika 6 900,00 zł
Laparoskopowa plastyka jajnika i jajowodu 6 900,00 zł
Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji 6 900,00 zł
Histerolaparoskopia lecznicza 6 900,00 zł
Nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej [LASH] 6 900,00 zł
Nadszyjkowe wycięcie macicy 6 900,00 zł
Proste wycięcie macicy 6 900,00 zł
Wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej (LAVH) 6 900,00 zł
Inne wycięcie macicy drogą pochwową 6 900,00 zł
Laparotomia zwiadowcza 4 800,00 zł
Laparoskopia 4 800,00 zł
Nacięcie jajnika laparoskopowo 4 800,00 zł
Nacięcie jajnika – inne 4 800,00 zł
Biopsja jajnika – inna 4 800,00 zł
Laparoskopowa biopsja jajnika 4 800,00 zł
Marsupializacja cysty jajnika 4 800,00 zł
Klinowa resekcja jajnika 4 800,00 zł
Otwarcie torbieli jajnika/ jajników laparoskopowe 4 800,00 zł
Laparoskopowa klinowa resekcja jajnika 4 800,00 zł
Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika 4 800,00 zł
Kauteryzacja jajnika 4 800,00 zł
Częściowe wycięcie jajnika 4 800,00 zł
Jednostronne usunięcie jajnika laparoskopowo 4 800,00 zł
Jednostronne usunięcie jajnika – inne 4 800,00 zł
Wycięcie pozostałego/ jedynego jajnika 4 800,00 zł
Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych 4 800,00 zł  

 

Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych – inne 4 800,00 zł
Utworzenie przetoki jajowodowo–brzusznej 4 800,00 zł
Biopsja jajowodu 4 800,00 zł
Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu 4 800,00 zł
Wycięcie pozostałego jajowodu 4 800,00 zł
Wycięcie lub zniszczenie zmiany jajowodu 4 800,00 zł
Usunięcie mięśniaka macicy 4 800,00 zł
Biopsja aspiracyjna jajnika 1 600,00 zł
Inne laparoskopowe procedury diagnostyczne na jajnikach 1 600,00 zł
Aspiracja płynu z jajnika 1 600,00 zł
Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu 1 600,00 zł
Aspiracja treści jajowodu 1 600,00 zł
Wprowadzenie środka leczniczego do jajowodu 1 600,00 zł
Histeroskopia diagnostyczna 1 600,00 zł
Endoskopowa (laparoskopowa) (histeroskopowa) biopsja macicy 1 600,00 zł  

 

Uwolnienie zrostów w świetle macicy 1 600,00 zł
Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy 1 600,00 zł  

 

Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy 1 600,00 zł
Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą 13 000,00 zł
Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą 13 000,00 zł  

 

Inne usunięcie zrostów otrzewnowych 13 000,00 zł
Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy 9 000 zł
Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia sromu lub krocza 2 600 zł
Histeroskopowa ablacja endometrium 4 800 zł
Histeroskopowe zniszczenie zmiany chorobowej w macicy 4 800 zł
Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy 4 800 zł
Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy – laparoskopowo 6 300 zł
Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej – laparoskopowo 6 300 zł
Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy – laparoskopowo 6 300 zł
Wycięcie/zniszczenie tkanek otrzewnowej 14 100 zł
Chirurgia robotyczna Hospitalizacja

Cennik Izby Przyjęć dla pacjentów nieubezpieczonych oraz świadczeń realizowanych w ramach konsultacji szpitalnych 

Kwalifikacja do zabiegu robotycznego wyłącznie na NFZ
Kwalifikacja do zabiegu robotycznego – teleporada wyłącznie na NFZ
Kwalifikacja anestezjologiczna do zabiegu robotycznego wyłącznie na NFZ
Pakiet badań obowiązkowych przed zabiegiem operacyjnym wyłącznie na NFZ
Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego – wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) wyłącznie na NFZ
Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego – wycięcie radykalne nerki wyłącznie na NFZ
Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego – częściowe wycięcie nerki wyłącznie na NFZ
Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego – radykalne zmodyfikowane usunięcie macicy wyłącznie na NFZ
Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego – proste usunięcie macicy  wyłącznie na NFZ
Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego -usunięcie macicy z przydatkami  wyłącznie na NFZ
Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego -amputacja nadszyjkowa trzonu macicy wyłącznie na NFZ
Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego – usunięcie przydatków wyłącznie na NFZ
Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego – wyłuszczenie torbieli jajnika  wyłącznie na NFZ
Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego – usunięcie endometriozy miednicy mniejszej wyłącznie na NFZ
Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego – operacje w trakcie procedury korekty płci ( usunięcie narządu rodnego ) wyłącznie na NFZ
Inne Hospitalizacja

Cennik Izby Przyjęć dla pacjentów nieubezpieczonych oraz świadczeń realizowanych w ramach konsultacji szpitalnych 

Kserokopia dokumentacji medycznej lub jej wydruk z systemu informatycznego maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia*
Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia*
Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia*
Opłata za przechowanie zwłok powyżej 72h – opłata za 1 dobę 50 zł
Opłata rekompensująca koszty (media) związane z dodatkową opieką nad pacjentem 25 zł/dobę

 

*Podstawą wyliczenia kwoty za udostępnienie dokumentacji medycznej jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z art. 28 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2020, poz. 849), tj.:

Art. 28, ust. 4 – Maksymalna wysokość opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Podmiot leczniczy przekazuje pacjentom cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej
z aktualnymi cenami wyliczonymi na podstawie ww. przepisów.

Urologia

 

KONSULTACJA UROLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY(w tym podstawowe badanie  USG układu moczowego)       300,00 – 400,00  zł
BADANIE USG TRANSREKTALNE – TRUS 150,00 zł
BADANIE UFL 100,00 zł
PUNKCJA WODNIAKA 200,00 zł
USUNIĘCIE SZWÓW 100,00 zł
WYMAZ Z RANY 60,00 zł
PODANIE LEKU IM 80,00 zł
PODSKÓRNE PODANIE IMPLANTU 80,00 zł
OPATRUNEK (ZAŁOŻENIE/ZMIANA) 100,00 zł
BADANIE USG DOPOCHWOWE 150,00 zł
ZAŁOŻENIE TAMPONU PODPIERAJĄCEGO 80,00 zł
CYSTOSKOPIA/ CYSTOSKOP GIĘTKI 800,00 zł
CYSTOSKOPIA/ CYSTOSKOP SZTYWNY 440,00 zł
URD – BADANIE URODYNAMICZNE KOMPLEKSOWE Z PROFILOMETRIĄ CEWKOWĄ

 

1 150,00 zł
WYMIANA/ ZAŁOŻENIE CEWNIKA 100,00 zł
WYMIANA/ ZAŁOŻENIE CEWNIKA SILIKONOWEGO 130,00 zł
KALIBRACJA CEWKI MOCZOWEJ 200,00 zł
ESWL – JEDEN ZABIEG KRUSZENIA KAMIENI FALĄ UDERZENIOWĄ POZAUSTROJOWĄ 1 550,00 zł
ESWL – PAKIET ZABIEGÓW W ILOŚCI OD 1-3  (WG ZALECEŃ LEKARZA) WRAZ Z KONSULTACJĄ LEKARSKĄ Z USG 3 000,00 zł
BIOPSJA FUZYJNA PROSTATY PRZEZKROCZOWA (cena obejmuje koszt badania histopatologicznego) 4 200,00 zł
WLEWKA DOPĘCHERZOWA IALURIL PREFILL (1 WLEW Z PREPARATEM) 800,00 zł
WLEWKA DOPĘCHERZOWA IALURIL PREFILL – PEŁNA KURACJA STANDARDOWA 4 900,00 zł
Kardiologia

 

KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY WRAZ  Z EKG SPOCZYNKOWYM 250,00 – 300,00 zł
BADANIE  ECHOKARDIOGRAFICZNE  SERCA 200,00 zł
BADANIE  ECHOKARDIOGRAFICZNE  SERCA PO KONSULATCJI KARDIOLOGICZNEJ W CM UROVITA 150,00 zł
HOLTER  CIŚNIENIOWY  ( 24 H ZAPIS CIŚNIENIA TĘTNICZEGO) 220,00 zł
HOLTER  CIŚNIENIOWY  ( 24 H ZAPIS CIŚNIENIA TĘTNICZEGO)
– PO KONSULATCJI KARDIOLOGICZNEJ W CM UROVITA
150,00 zł
HOLTER RYTMOWY ( 24 H ZAPIS RYTMU SERCA) 220,00 zł
HOLTER RYTMOWY ( 24 H ZAPIS RYTMU SERCA)
 PO KONSULATCJI KARDIOLOGICZNEJ W CM UROVITA
150,00 zł
PRÓBA  WYSIŁKOWA 250,00 zł
PRÓBA  WYSIŁKOWA PO KONSULATCJI KARDIOLOGICZNEJ W CM UROVITA 180,00 zł
BADANIE USG  NACZYŃ  ŻYLNYCH  KOŃCZYN  DOLNYCH- 1 KOŃCZYNA 150,00 zł
BADANIE USG  NACZYŃ  ŻYLNYCH  KOŃCZYN  DOLNYCH-  2 KOŃCZYNY 200,00 zł
BADANIE USG  NACZYŃ TĘTNICZYCH  KOŃCZYN DOLNYCH -1 KOŃCZYNA 150,00 zł
BADANIE USG  NACZYŃ TĘTNICZYCH  KOŃCZYN DOLNYCH –  2 KOŃCZYNY 200,00 zł
BADANIE USG  NACZYŃ  ŻYLNYCH I  TĘTNICZYCH KOŃCZYN  DOLNYCH –
 1 KOŃCZYNA
150,00 zł
BADANIE USG  NACZYŃ  ŻYLNYCH I  TĘTNICZYCH KOŃCZYN  DOLNYCH 
2 KOŃCZYNY
200,00 zł
BADANIE USG  NACZYŃ ŻYLNYCH  KOŃCZYN GÓRNYCH -1 KOŃCZYNA 150,00 zł
BADANIE USG  NACZYŃ ŻYLNYCH  KOŃCZYN GÓRNYCH – 2 KOŃCZYNY 220,00 zł
BADANIE USG  NACZYŃ TĘTNICZYCH KOŃCZYN GÓRNYCH -1 KOŃCZYNA 150,00 zł
BADANIE USG  NACZYŃ TĘTNICZYCH KOŃCZYN GÓRNYCH –  2 KOŃCZYNY 220,00 zł
BADANIE USG NACZYŃ TĘTNIC SZYJNYCH 220,00 zł
EKG Z OPISEM 70,00 zł
Endokrynologia
KONSULTACJA ENDOKRYNOLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY 200,00 zł
BADANIE USG TARCZYCY 100,00 zł
Gastroenterologia

 

KONSULTACJA GASTROENTEROLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY 300,00 zł
BADANIE USG JAMY BRZUSZNEJ 150,00 zł
ELASTOGRAFIA WĄTROBY Z OCENĄ WĄTROBY, ŻYŁY WROTNEJ I ŚLEDZIONY W BADANIU USG 400,00 zł
Onkologia
KONSULTACJA ONKOLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY 200,00 zł
Nefrologia
KONSULTACJA NEFROLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY 200,00 zł
Neurologia
KONSULTACJA NEUROLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY 200,00 zł
Ginekologia onkologiczna
KONSULTACJA GINEKOLOGICZNA LEKARZA SPECJALISTY  160,00  zł
BADANIE USG 100,00 zł
KOLPOSKOPIA 500,00 zł

BADANIA LABORATORYJNE WRAZ Z POBRANIEM

POSIEW Z POCHWY BAKTERIOLOGIA I MYKOLOGIA 80,00 zł
POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY BAKTERIOLOGIA I MYKOLOGIA 80,00 zł
WYMAZ Z RANY BAKTERIOLOGIA I MYKOLOGIA 90,00 zł
BADANIE PCR – PANEL INFEKCJI UROGENITALNYCH: MYCOPLAZMA, UREAPLAZMA, CHLAMYDIA 240,00 zł
CYTOLOGIA PŁYNNA  90,00 zł
CYTOLOGIA KLASYCZNA 60,00 zł
GENOTYPOWANIE POD KĄTEM WIRUSÓW HPV 260,00 zł
BADANIE CINTEC PLUS P16 I Ki67 290,00 zł
Diagnostyka (USG)
BADANIE USG JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY 150,00 zł

 

Ortopedia

 

KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY 200,00 zł / 300,00 zł
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY Z USG 250,00 zł / 350,00 zł
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY Z USG (2 STAWY) 300,00 zł/ 400,00 zł
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY Z USG (2 STAWY) ORAZ INIEKCJA 360,00 zł/ 460,00 zł
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY Z USG ORAZ PUNKCJĄ 370,00 zł/ 470,00 zł
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY Z USG ORAZ INIEKCJĄ 300,00 zł/ 400,00 zł
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA LEKARZA SPECJALISTY Z USG, PUNKCJĄ ORAZ INIEKCJĄ 410,00 zł/ 510,00 zł
INIEKCJA DOSTAWOWA  (  Z LEKIEM) 100,00 zł
INIEKCJA DOSTAWOWA ( WŁASNY LEK) 80,00 zł

WISKOSUPLEMENTACJA –INIEKCJA DOSTAWOWA HIALURONIANEM SODU

BIOLEVOX 500,00 zł 1 INIEKCJA
Dietetyka
PIERWSZA WIZYTA – 60 MIN.:

–      WYWIAD ŻYWIENIOWY

–       ANALIZA SKŁADU CIAŁA (ANALIZATOR)

150,00 zł
KURACJA DIETETYCZNA 14 DNIOWA:

–      2X JADŁOSPIS 7 DNIOWY

–      2X WIZYTA KONTROLNA

–      2X ANALIZATOR

 300,00 zł
KURACJA DIETETYCZNA 28 DNIOWA:

–      2X JADŁOSPIS 14 DNIOWY

–      2X WIZYTA KONTROLNA

–      2X ANALIZATOR

400,00 zł
KURACJA DIETETYCZNA 14 DNIOWA DLA DWÓCH OSÓB:

–      2X JADŁOSPIS 7 DNIOWY

–      2X WIZYTA KONTROLNA

–      2X ANALIZATOR

480,00 zł
KURACJA DIETETYCZNA 28 DNIOWA DLA DWÓCH OSÓB:

–      2X JADŁOSPIS 14 DNIOWY

–      2X WIZYTA KONTROLNA

–      2X ANALIZATOR

680,00 zł
JEDNORAZOWA KONSULTACJA DIETETYCZNA / PSYCHODIETETYCZNA:

–      ZALECENIA ŻYWIENIOWE (BEZ JADŁOSPISU)

–      ANALIZATOR

150,00 zł
ANALIZA SKŁADU CIAŁA 80,00 zł
Psychologia
SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ (60 min.) 140,00 zł
Rehabilitacja

FIZJOTERAPIA

 

SESJA DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNA 1H 160,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 1H – 1 ZABIEG 150,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 1H + INDIBA 150,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 1H – PAKIET 5 ZABIEGÓW 700,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 1H – PAKIET 10 ZABIEGÓW 1 300,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 30 min – 1 ZABIEG 90,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 30 min + INDIBA 90,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 30 min – PAKIET 5 ZABIEGÓW 400,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 30 min – PAKIET 10 ZABIEGÓW 750,00 zł
PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE ZAWODNIKÓW RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTU + PROFILAKTYKA KONTUZJI 1H 150,00 zł

 
FIZYKOTERAPIA
 

KINESIOTAPING – 1 APLIKACJA (DUŻA) 60,00 zł
KINESIOTAPING – 1 APLIKACJA (MAŁA) 30,00 zł
KOMPLEKSOWA ODNOWA BIOLOGICZNA ( MASAŻ LUB FALA UDERZENIOWA RSW I VACTOR, VACUSPORT, GAME READY – CZAS TRWANIA DO 2 GODZ.) 360,00 zł
GŁĘBOKA OSCYLACJA – 1 ZABIEG 50,00 zł
GŁĘBOKA OSCYLACJA – 5 ZABIEGÓW 220,00 zł
GŁĘBOKA OSCYLACJA – 10 ZABIEGÓW 420,00 zł
BODY FLOW – 1 ZABIEG 40,00 zł
BODY FLOW – 5 ZABIEGÓW 180,00 zł
LECZENIE ZIMNEM Z UŻYCIEM KOMPRESJI (GAME READY) – 1 ZABIEG 40,00 zł
LECZENIE ZIMNEM Z UŻYCIEM KOMPRESJI (GAME READY) – 5 ZABIEGÓW 170,00 zł
LECZENIE ZIMNEM Z UŻYCIEM KOMPRESJI (GAME READY) – 10 ZABIEGÓW 325,00 zł
VACUSPORT (REGENERACJA) – 1 ZABIEG 30,00 zł
VACUSPORT (REGENERACJA) – 10 ZABIEGÓW 270,00 zł
SESJA ZABIEGOWA (ELEKTROTERAPIA, MAGNETOTERAPIA, LASEROTERAPIA – 50 MIN) –  1 ZABIEG 55,00 zł
SESJA ZABIEGOWA (ELEKTROTERAPIA, MAGNETOTERAPIA, LASEROTERAPIA – 50 MIN) – PAKIET 10 ZABIEGÓW 480,00 zł
GŁĘBOKA OSCYLACJA – TERAPIA DOMOWA (WYPOŻYCZENIE APARATU) 5 DNI 540,00 zł
TERAPIA INDIBA – 1 ZABIEG* 100,00 zł
TERAPIA INDIBA – PAKIET 5 ZABIEGÓW* 400,00 zł
ELEKTROSTYMULACJA 1 ZABIEG** 60,00 zł
ELEKTROSTYMULACJA – PAKIET 5 ZABIEGÓW** 260,00 zł
ELEKTROSTYMULACJA – PAKIET 10 ZABIEGÓW** 500,00 zł

* o zastosowanej terapii decyduje fizjoterapeuta

**obejmuje elektrostymulację z użyciem elektrod dopochwowych lub dorektalnych, z wyłączeniem innych procedur fizjoterapeutycznych

 

CENTRUM LECZENIA FALĄ UDERZENIOWĄ ESWT

ESWT ORTOPEDYCZNE – 1 ZABIEG 200,00 zł
ESWT ORTOPEDYCZNE – 4 ZABIEGI 700,00 zł
ESWT UROLOGICZNE  – 1 ZABIEG WYKONANY PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ 700,00 zł
ESWT UROLOGICZNE  – 1 ZABIEG WYKONANY PRZEZ LEKARZA 850,00 zł
ESWT UROLOGICZNE PAKIET  – 4 ZABIEGI WYKONANE PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ  2 400,00 zł
ESWT UROLOGICZNE PAKIET  – 6 ZABIEGÓW WYKONANYCH PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ  3 600,00 zł
ESWT UROLOGICZNE PAKIET  – 4 ZABIEGI WYKONANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ 2 900,00 zł
ESWT UROLOGICZNE PAKIET  – 6 ZABIEGÓW WYKONANYCH PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ 4 000,00 zł
ESWT GŁOWICA RADIALNA – 1 ZABIEG 120,00 zł
FALA UDERZENIOWA RSW I VACTOR W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ – 1 ZABIEG 120,00 zł

 
CENTRUM LECZENIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM MBST

TERAPIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM MBST – 5 SESJI 3500,00 zł
TERAPIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM MBST – 7 SESJI 4500,00 zł
TERAPIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM MBST – 9 SESJI 5500,00 zł

  
REHABILITACJA –  DR KRZYSZTOF MEHLICH

SESJA REHABILITACYJNA 1H – PIERWSZA WIZYTA 190,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA 1H – KOLEJNA WIZYTA 180,00 zł
PORADA FIZJOTERAPEUTYCZNA 100,00 zł

 
MASAŻ

MASAŻ LECZNICZY 1H – 1 ZABIEG  120,00 zł
MASAŻ LECZNICZY 1H – 5 ZABIEGÓW   540,00 zł
MASAŻ LECZNICZY 30 MIN – 1 ZABIEG  80,00 zł
MASAŻ LECZNICZY 30 MIN – 5 ZABIEGÓW 350,00 zł
MASAŻ SPORTOWY 1H 130,00 zł
MASAŻ KOBIDO 1H 200,00 zł

 

REHABILITACJA UROLOGICZNA

SESJA DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNA (UROLOGICZNA) 1H 170,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROLOGICZNA) 1H – 1 ZABIEG 170,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROLOGICZNA) 1H – PAKIET 5 ZABIEGÓW  750,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROLOGICZNA) 1H – PAKIET 10 ZABIEGÓW 1 500,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROLOGICZNA) 1H + INDIBA 170,00 zł

 

REHABILITACJA UROGINEKOLOGICZNA

SESJA DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNA (UROGINEKOLOGICZNA) 1H 170,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROGINEKOLOGICZNA) 1H – 1 ZABIEG 170,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROGINEKOLOGICZNA) 1H – PAKIET 5 ZABIEGÓW  750,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROGINEKOLOGICZNA) 1H – PAKIET 10 ZABIEGÓW 1 500,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROGINEKOLOGICZNA) 1H + INDIBA 170,00 zł

 

FIZJOESTETYKA

INDIBA – PIERWSZY ZABIEG – KONSULTACJA I ZABIEG 150,00 zł
INDIBA – 1 ZABIEG 300,00 zł
INDIBA – ZABIEG PRZYPOMINAJĄCY PO WYKONANEJ SERII 200,00 zł
INDIBA – PAKIET 6 WIZYT 1 500,00 zł
INDIBA – PAKIET 12 WIZYT 2 500,00 zł

 

FALA UDERZENIOWA STORZ

1 OKOLICA 270,00 zł
2 OKOLICE 360,00 zł
3 OKOLICE  430,00 zł
PAKIET 5 + 1 STORZ – 1 OKOLICA 1 200,00 zł
PAKIET 5 + 1 STORZ – 2 OKOLICE 1 700,00 zł
PAKIET 5 + 1 STORZ – 3 OKOLICE 2 000,00 zł

Cena podana za 1 obszar zabiegowy: uda przód / uda tył / pośladki
 

ELEKTRODY INDYWIDUALNE

SONDA DOPOCHWOWA 100,00 zł
SONDA DOODBYTNICZA 100,00 zł
ELEKTRODA POJEMNOŚCIOWA 19 MM PLUMA 200,00 zł
ELEKTRODA POJEMNOŚCIOWA 30 MM 260,00 zł
ELEKTRODA POJEMNOŚCIOWA 14 MM 370,00 zł
ELEKTRODA REZYSTYWNA 35 MM 320,00 zł
ELEKTRODA REZYSTYWNA 14 MM (PODŁUŻNA) 380,00 zł

 

PILATES

KARNET 4 ZAJĘCIA W MIESIĄCU (1 X W TYGODNIU) 140,00 zł
KARNET 8 ZAJĘĆ W MIESIĄCU (2 X W TYGODNIU) 280,00 zł
POJEDYNCZE ZAJĘCIA 50,00 zł
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (1H) 150,00 zł

 

Rehabilitacja urologiczna
SESJA DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNA (UROLOGICZNA) 1H 170,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROLOGICZNA) 1H – 1 ZABIEG 170,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROLOGICZNA) 1H – PAKIET 5 ZABIEGÓW  750,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROLOGICZNA) 1H – PAKIET 10 ZABIEGÓW 1 500,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROLOGICZNA) 1H + INDIBA 170,00 zł
Rehabilitacja uroginekologiczna
SESJA DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNA (UROGINEKOLOGICZNA) 1H 170,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROGINEKOLOGICZNA) 1H – 1 ZABIEG 170,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROGINEKOLOGICZNA) 1H – PAKIET 5 ZABIEGÓW  750,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROGINEKOLOGICZNA) 1H – PAKIET 10 ZABIEGÓW 1 500,00 zł
SESJA REHABILITACYJNA (UROGINEKOLOGICZNA) 1H + INDIBA 170,00 zł
Inne
USŁUGA WYDANIA KRÓTKIEGO ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO (1 STRONA) 30,00 zł
USŁUGA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO 40,00 zł
WYCIĄG LUB ODPIS DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ *ad.1
KOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ *ad.1
KOPIA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM *ad.1

*ad.1 – Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Robot da Vinci: Cena operacji

System da Vinci został zaprojektowany w celu precyzyjnego wykonywania skomplikowanych operacji medycznych. Robot stanowi wsparcie podczas przeprowadzania wszystkich zabiegów chirurgicznych, które wymagają wysokiej precyzji, przy jednoczesnym ograniczeniu ingerencji w ciało pacjenta do minimum. W praktyce oznacza to wsparcie dla wielu dziedzin medycyny, a więc możliwość przeprowadzania szeregu zabiegów, w tym:

 • zabiegów urologicznych,
 • zabiegów ginekologicznych,
 • operacji w obrębie jelita grubego
 • zabiegów laryngologicznych,
 • zabiegów onkologicznych w obrębie głowy i szyi,
 • operacji kardiochirurgicznych,
 • zabiegów torakochirurgicznych.

Ile kosztuje operacja Robotem da Vinci?

W Polsce średni koszt operacji w asyście robota da Vinci wynosi do 30 000 do 50 000 zł. Suma ta wynika nie tylko z wysokich kosztów zakupu samego urządzenia, ale także konieczności pozyskania przez placówkę funduszy na serwis oraz szkolenia specjalistów. Od 1 kwietnia 2022 roku zabiegi onkologiczne prostaty wykonywane w asyście systemu chirurgicznego są refundowane przez NFZ

W Śląskim Centrum Urologii Urovita wykonujemy zabiegi w asyście robota wyłącznie na NFZ.

W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, iż zabiegi urologiczne i ginekologiczne z równą efektywnością są przeprowadzane w asyście alternatywnych systemów chirurgicznych. Robot da Vinci zyskał dużą popularność i zapisał się w świadomości pacjentów, ze względu na to, że był jednym z pierwszych tego typu systemów na rynku. Nie oznacza to, że inne nie dorównują mu pod względem precyzji czy zakresu działania.

Cena operacji przy zastosowaniu alternatywnych systemów chirurgicznych
– w Urovita wyłącznie na NFZ

W naszej placówce operujemy przy wsparciu robota Versus. System pozwala na przeprowadzanie operacji przy zachowaniu możliwe jak najmniejszej ingerencji w ciało człowieka. Dla pacjenta oznacza to szereg korzyści zdrowotnych:

 • mniejsze krwawienie,
 • redukcję bólu,
 • ograniczenie ryzyka infekcji,
 • szybką rehabilitację po zabiegu,
 • skrócenie pobytu w szpitalu.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.