Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Izba przyjęć szpitala

KONSULTACJA LEKARSKA UROLOGICZNA/GINEKOLOGICZNA

 • Badanie lekarskie
 • Ustalenie diagnozy
 • Leczenie
 • Wystawianie dokumentów medycznych:
  – karta informacyjna z porady ambulatoryjnej / odmowy przyjęcia do szpitala
  – skierowanie na badania
  – skierowanie do innych placówek
  – skierowanie do szpitala
  – indywidualna karta zleceń lekarskich

OPIEKA PIELĘGNIARSKA

 • Wstępne badanie pielęgniarskie
 • Wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, tętna, EKG, temperatury, wzrost, waga
 • Wykonywanie zleceń lekarskich
 • Pobieranie materiałów do badań dodatkowych
 • Wykonywanie badań dodatkowych
 • Podanie leków
 • Zmiana opatrunku
 • Wstępna ocena działania drenów urologicznych
 • Koordynacja postępowania z chorym

PODAWANIE LEKÓW

 • doustnie, domięśniowo, dożylnie, itp.

WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

 • w pełnym zakresie koniecznym do ustalenia rozpoznania choroby

WYKONANIE BADAŃ OBRAZOWYCH

 • Ultrasonograficznych (USG jamy brzusznej, nerek, pęcherza moczowego, stercza, jąder, moszny, USG dopplerowskie jąder i nerek, TRUS, USG macicy nieciężarnej i przydatków),
 • Rentgenowskich (w pełnym zakresie koniecznym do ustalenia rozpoznania choroby)

WYKONYWANIE PROCEDUR MEDYCZNYCH

 • Założenie/ wymiana/ usunięcie opatrunku
 • Usunięcie szwów pooperacyjnych
 • Kontrola/ założenie/ wymiana/ usunięcie: cewnika pęcherzowego/ cystostomii/ nefrostomii
 • Doraźne szycie powierzchownych ran okolicy układu moczowo-płciowego (usunięcie ciał obcych z powierzchni prącia, krocza, moszny)