Operacje Robotowe
 
Operacje prostaty w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Inne

USŁUGA WYDANIA KRÓTKIEGO ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO (1 STRONA) 30,00 zł
USŁUGA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO 40,00 zł
WYCIĄG LUB ODPIS DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ *ad.1
KOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ *ad.1
KOPIA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM *ad.1

*ad.1 – Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta