Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Cennik Izby Przyjęć

Cennik Izby Przyjęć dla pacjentów nieubezpieczonych oraz świadczeń realizowanych w ramach konsultacji szpitalnych 

Konsultacja urologiczna (w ramach konsultacji mogą być wykonane następujące procedury: porada lekarska, konsultacja urologiczna, badanie palcem odbytu, USG nerek, moczowodów, pęcherz moczowego, USG układu moczowego, USG moszny w tym jąder i najądrzy) 350,00 zł
Konsultacja anestezjologiczna z EKG 280,00 zł
Konsultacja kardiologiczna z EKG 280,00 zł
Opieka pielęgniarki lub położnej 60,00 zł
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego/cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe/wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych/usuniecie skrzepów z pęcherza bez nacięcia – inne 150,00 zł
Założenie opatrunku na ranę – inne/wymiana opatrunku 55,00 zł
Szycie pojedynczej rany skóry  i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm 350,00 zł
Szycie licznych  ran skory i tkanki podskórnej poniżej 4 ran 480,00 zł
RTG jamy brzusznej przeglądowe 90,00 zł
USG gruczołu krokowego 180,00 zł
Przezskórna cystostomia/wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia)/wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia) metodą nakłucia 1 900,00 zł
Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii 1300,00 zł
Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xj) do górnych dróg moczowych albo wymiana/przezewkowe wprowadzenie cewnika prostego do moczowodu albo wymiana 2 500,00 zł
Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia  (PCN) 3 500,00 zł
Badanie ogólne moczu 20,00 zł
Glukoza z krwi żylnej 20,00 zł
Kreatynina 20,00 zł
Potas 20,00 zł
Sód 20,00 zł
Morfologia 20,00 zł
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) 20,00 zł
Czas protrombiny (PT) 20,00 zł
Białko  c – reaktywne  (CRP) 20,00 zł
Cystoskopia przezcewkowa/ cystoskop sztywny 900,00 zł
Cystoskopia przezcewkowa/ cystoskop giętki 1500,00 zł
Przezewkowe wprowadzenie cewnika prostego do moczowodu albo wymiana 1 600,00 zł
Płukanie przez ureostomię i cewnik moczowodowy 220,00 zł
Wymiana cewnika  w cystostomii 240,00 zł
Wymiana cewnika w przetoce nerkowej 1000,00 zł
Cystografia – inne 380,00 zł
Elektrokardiografia z 1– 3  odprowadzeniami

 

60,00 zł
Elektrokardiografia z 12 lub

więcej odprowadzeniami (z opisem)

 

80,00 zł
Farmakoterapia doustna/ Farmakoterapia domięśniowa/ Farmakoterapia śródskórna/ Farmakoterapia podskórna/ Farmakoterapia podjęzykowa/ Farmakoterapia doodbytnicza/ Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora 20,00 zł + rzeczywisty koszt substancji leczniczej
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 500,00 zł
RTG klatki piersiowej 90,00 zł
RTG płuc  – inne 90,00 zł
RTG miednicy – przeglądowe 90,00 zł
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej

 

150,00 zł
Monitorowanie elektrokardiograficzne 150,00 zł
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych 100,00 zł
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 100,00 zł
Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego 100,00 zł
Resuscytacja bezprzyrządowa BLS 200,00 zł
Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa) 200,00 zł
Tlenoterapia – inne (procedura obejmuje Tlenoterapię bierną z  użyciem prostych Układów podawczych  tlenu) 350,00 zł
Farmakoterapia dożylna 25,00 zł + rzeczywisty koszt substancji leczniczej
Znieczulenie dożylne 1000,00 zł
Usunięcie -ciała obcego ze światła  cewki moczowej bez nacięcia 450,00 zł
Nacięcie zmiany ropnej (procedura obejmuje nacięcie i zaopatrzenie ropnia podskórnego i tkanek miękkich) 450,00 zł
Usunięcie ciała  obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem 450,00 zł
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia – inne 450,00 zł
Inne oczyszczenie rany, zakażenia  lub oparzenia bez wycinania 450,00 zł
Płukanie  rany – inne 450,00 zł
Ręczne rozciąganie napletka procedura obejmuje odprowadzenie załupka 1000,00 zł
Usunięcie szwów z innej okolicy 150,00 zł
Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 300,00 zł + koszt krwi i produktów krwiopochodnych
Przetoczenie pełnej  krwi w innych przypadkach 300,00 zł + koszt krwi i produktów krwiopochodnych
Przetoczenie koncentratu płytkowego 300,00 zł + koszt krwi i produktów krwiopochodnych
Przetoczenie czynników krzepnięcia 300,00 zł + koszt krwi i produktów krwiopochodnych
Przetoczenie osocza – inne 300,00 zł+ koszt krwi i produktów krwiopochodnych
Przetoczenie środków zastępczych osocza 300,00 + koszt krwi i produktów krwiopochodnych
Konsultacja ginekologiczna 200,00 zł
Konsultacja kardiologiczna 200,00 zł
Konsultacja laryngologiczna 200,00 zł
Konsultacja neurologiczna 200,00 zł
Konsultacja ortopedyczna 200,00 zł
Konsultacja chirurgiczna 200,00 zł
Konsultacja dermatologiczna 200,00 zł
Porada lekarska, inne procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne 400,00 zł
Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie  – operacja prosta 1000,00 zł
Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii) 1000,00 zł
Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną 1000,00 zł
Intubacja dotchawicza 300,00 zł
Intubacja dróg oddechowych – inne 300,00 zł
Resuscytacja ręczna ALS z użyciem urządzeń mechanicznych 600,00 zł
Konsultacja urologiczna – konsultacja drugiego lekarza specjalisty w dziedzinie urologii 300,00 zł
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego 900,00 zł
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym

 

900,00 zł
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku 900,00 zł
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego 900,00zł
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze  wzmocnieniem kontrastowym procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym 900,00 zł
USG  naczyń  nerkowych – doppler 300,00 zł
Defibrylacja 600,00 zł