Operacje Robotowe
 
Operacje prostaty w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Diagnostyka (RTG)

Radiografia, żuchwa w rzucie PA i obu skośnych    40,00 zł
Radiografia, bródka, AP    30,00 zł
Radiografia, czaszka, część twarzowa, rzut półosiowy, PA i boczny    50,00 zł
Radiografia, oczodoły, rzut PA lub AP i boczny    40,00 zł
Radiografia, okolica jarzmowo-szczękowa, osiowe (na łuki jarzmowe)    30,00 zł
Radiografia, zatoki przynosowe, PA    30,00 zł
Radiografia, zatoki czołowe, PA wg Caldwella    30,00 zł
Radiografia, nos    25,00 zł
Radiografia, ślinianki, w poszukiwaniu złogów    30,00 zł
Radiografia szyja, tkanki miękkie     30,00 zł
Radiografia, gardło lub odcinek szyjny przełyku    30,00 zł
Radiografia, oko celem wykrycia ciała obcego    30,00 zł
Radiografia, oczodoły, całkowite, co najmniej 4 projekcje     65,00 zł
Radiografia, czaszka, mniej niż 4 projekcje     60,00 zł
Radiografia, czaszka, całkowite co najmniej 4 projekcje     65,00 zł
Radiografia, podstawa czaszki     30,00 zł
Radiografia, stawy skroniowo – żuchwowe     30,00 zł
Radiografia, jama brzuszna, AP     30,00 zł
Radiografia, jama brzuszna poziomym promieniem     30,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, jedna projekcja (PA)    30,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, 2 projekcie (PA i boczne)     50,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, 3 projekcje (PA i L oraz P boczne)     65,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, zdjęcie płuc techniką miękką     30,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, w pozycji leżącej, 1 projekcja     30,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, celowane na szczyty płuc, 1 projekcja    30,00 zł
Radiografia, klatka piersiowa, projekcje specjalne     30,00 zł
Radiografia, żebra, jednostronne, dwie projekcje (AP i skośne)     40,00 zł
Radiografia, żebra, obustronne, trzy projekcje (PA i obie skośne)     50,00 zł
Radiografia, mostek, dwie projekcje     40,00 zł
Radiografia, stawy mostkowo obojczykowe, trzy projekcje     50,00 zł
Radiografia, kręgosłup szyjny, AP, bok     40,00 zł
Radiografia, kręgosłup szyjny, celowane na ząb obrotnika     30,00 zł
Radiografia, kręgosłup szyjny, skosy     40,00 zł
Radiografia, kręgosłup szyjny, czynnościowe     65,00 zł
Radiografia, kręgosłup celowane C7-TH1     30,00 zł
Radiografia, kręgosłup piersiowy, AP, bok     50,00 zł
Radiografia, kręgosłup, celowane TH7-L5     30,00 zł
Radiografia, kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, AP, bok    50,00 zł
Radiografia, kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, skosy     50,00 zł
Radiografia, kręgosłup, celowane L5-S1     30,00 zł
Radiografia, kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, czynnościowe     65,00 zł
Radiografia, kręgosłup piersiowo-lędźwiowy, w pozycji stojącej (skolioza)     30,00 zł
Radiografia, kość krzyżowa i ogonowa AP, bok     50,00 zł
Radiografia, stawy krzyżowo-biodrowe, 3 projekcje AP, skosy     65,00 zł
Radiografia, miednica, AP     30,00 zł
Radiografia, miednica, projekcje dodatkowe     30,00 zł
Radiografia, spojenie łonowe     30,00 zł
Radiografia, stawy biodrowe, AP     30,00 zł
Radiografia, staw biodrowy, AP     30,00 zł
Radiografia, staw biodrowy, osiowe     30,00 zł
Radiografia, kość udowa, AP, bok     40,00 zł
Radiografia, stawy kolanowe, AP, boczne     40,00 zł
Radiografia, stawy kolanowe, dodatkowe projekcje    30,00 zł
Radiografia, stawy kolanowe, AP, bok na stojąco      40,00 zł
Radiografia, staw kolanowy, AP, bok     40,00 zł
Radiografia, rzepka, osiowe      30,00 zł
Radiografia, kości podudzia, AP, bok     40,00 zł
Radiografia, staw skokowy, AP, bok      40,00 zł
Radiografia, stawy skokowe, dodatkowe projekcje     30,00 zł
Radiografia, kość piętowa, bok     30,00 zł
Radiografia, kość piętowa, osiowe      30,00 zł
Radiografia, stopa, grzbietowo-podeszwowe, skosy     40,00 zł
Radiografia, stopa, grzbietowo-podeszwowe, skos     30,00 zł
Radiografia, stawy stopy, AP, bok na stojąco      40,00 zł
Radiografia, śródstopie, AP, skos     40,00 zł
Radiografia, palec stopy, AP, bok     40,00 zł
Radiografia do oceny kości kończyn dolnych (ortorentgenogram, skanogram)     30,00 zł
Radiografia, łopatka, AP i styczne     40,00 zł
Radiografia, obojczyk, PA     30,00 zł
Radiografia, obojczyk, projekcje dodatkowe      30,00 zł
Radiografia, staw ramienny, AP     30,00 zł
Radiografia, staw ramienny, projekcje dodatkowe     30,00 zł
Radiografia, kość ramienna, AP, bok     40,00 zł
Radiografia, staw łokciowy, AP, bok      40,00 zł
Radiografia, staw łokciowy, projekcje dodatkowe     30,00 zł
Radiografia, kości przedramienia AP, bok      40,00 zł
Radiografia, kości nadgarstka, PA, bok     30,00 zł
Radiografia, kości nadgarstka, projekcje dodatkowe     30,00 zł
Radiografia, ręce, porównawcza     30,00 zł
Radiografia, ręka, grzbietowo-dłoniowe, skos      30,00 zł
Radiografia, ręka, bok    30,00 zł
Radiografia, palce ręki, grzbietowo-dłoniowe, bok    30,00 zł
Opis lekarza specjalisty radiologa    18,00 zł
Dodatkowa kopia badania na nośniku elektronicznym       5,00 zł