Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Urologia Hospitalizacja

Cennik Izby Przyjęć dla pacjentów nieubezpieczonych oraz świadczeń realizowanych w ramach konsultacji szpitalnych  

Częściowe wycięcie nerki – inne (onkologia) 17 800,00 zł
Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia) 17 800,00 zł  
Całkowite jednostronne wycięcie nerki 17 800,00 zł
Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza 17 800,00 zł    

 

Wycięcie nerki radykalne z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza 17 800,00 zł    

 

Plastyka miedniczkowo-moczowodowa metodą otwartą 17 800,00 zł    

 

Wytworzenie przetoki nerkowej metodą otwartą 5 400,00 zł
Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą 5 400,00 zł    

 

Marsupializacja zmiany w nerce 5 400,00 zł
Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) metodą otwartą 5 400,00 zł    

 

Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej 5 400,00 zł    

 

Inne operacje tkanek okołonerkowych lub okołopęcherzowych 5 400,00 zł    

 

Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL) 10 800,00 zł    

 

Częściowe wycięcie nerki proste laparoskopowo 10 800,00 zł
Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) bez usuwania śródściennego odcinka moczowodu laparoskopowo 10 800,00 zł    

 

Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) z usunięciem śródściennego odcinka moczowodu po jego uwolnieniu przezcewkowym laparoskopowo 10 800,00 zł    

 

Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia) laparoskopowo 10 800,00 zł    

 

Częściowe wycięcie nerki – inne 10 800,00 zł
Wycięcie nerki proste laparoskopowo 10 800,00 zł
Zamknięcie nefrostomii-pielostomii 10 800,00 zł
Zamknięcie innej przetoki nerkowej 10 800,00 zł
Plastyka miedniczkowo-moczowodowa laparoskopowo 10 800,00 zł
Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym 10 800,00 zł
Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki laparoskopowo 4 300,00 zł    

 

Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki laparoskopowo – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z elektrokoagulacją ściany wewnętrznej laparoskopowo 4 300,00 zł    

 

Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z elektrokoagulacją ściany wewnętrznej laparoskopowo – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia 4 300,00 zł
Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo 4 300,00 zł    

 

Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Ureteropieloskopia endoskopem sztywnym przezcewkowa 4 300,00 zł    

 

Ureteropieloskopia endoskopem sztywnym przezcewkowa – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Ureteropieloskopia endoskopem giętkim przezcewkowa 4 300,00 zł    

 

Ureteropieloskopia endoskopem giętkim przezcewkowa – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Pieloureteroskopia endoskopem giętkim wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową 4 300,00 zł    

 

Pieloureteroskopia endoskopem giętkim wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Pieloureteroskopia endoskopem sztywnym wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową 4 300,00 zł    

 

Pieloureteroskopia endoskopem sztywnym wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego 4 300,00 zł    

 

Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Drenaż przezskórny ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego 4 300,00 zł    

 

Drenaż przezskórny ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Nacięcie i drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego 4 300,00 zł    

 

Nacięcie i drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej 4 300,00 zł    

 

Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej 2 700,00 zł    

 

Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej – Obustronnie 4 200,00 zł    

 

Przezskórna (igłowa) biopsja nerki 2 700,00 zł
Przezskórna (igłowa) biopsja nerki – Obustronnie 4 200,00 zł
Inne zabiegi diagnostyczne nerki 2 700,00 zł
Inne zabiegi diagnostyczne nerki – Obustronnie 4 200,00 zł
Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki – inne 2 700,00 zł    

 

Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki – inne – Obustronnie 4 200,00 zł    

 

Wymiana cewnika w przetoce nerkowej 2 700,00 zł
Wymiana cewnika w przetoce nerkowej – Obustronnie 4 200,00 zł    

 

Wymiana cewnika w przetoce miedniczkowej 2 700,00 zł
Wymiana cewnika w przetoce miedniczkowej – Obustronnie 4 200,00 zł    

 

Skrócenie moczowodu z reimplantacją 11 600,00 zł
Całkowite usunięcie moczowodu 11 600,00 zł
Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) 11 600,00 zł    

 

Wycięcie ureterocele i przeszczepienie moczowodu do pęcherza 11 600,00 zł    

 

Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) 11 600,00 zł    

 

Zespolenie międzymoczowodowe (transureteroureterostomia) 11 600,00 zł    

 

Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym 11 600,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) 5 000,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z przypęcherzowego odcinka moczowodu (ureterolitotomia) z dostępu przezpęcherzowego 5 000,00 zł    

 

Wycięcie zmiany moczowodu 5 000,00 zł
Umocowanie moczowodu (ureteropeksja) 5 000,00 zł
Rozszerzenie ujścia moczowodu metodą otwartą 5 000,00 zł
Umieszczenie innej protezy w moczowodzie 5 000,00 zł
Usunięcie innej protezy z moczowodu 5 000,00 zł
Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej z zachowaniem nerki 5 000,00 zł    

 

Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) metodą otwartą 5 000,00 zł    

 

Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie sonotrodą lub litoklastem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL) 8 600,00 zł    

 

Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL) 8 600,00 zł    

 

Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL) 8 600,00 zł    

 

Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym 8 600,00 zł    

 

Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu 4 300,00 zł    

 

Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) 4 300,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z przypęcherzowego odcinka moczowodu (ureterolitotomia) z dostępu przezpęcherzowego 4 300,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z przypęcherzowego odcinka moczowodu (ureterolitotomia) z dostępu przezpęcherzowego – Obustronnie 6 700,00 zł    

 

Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia 2 700,00 zł
Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym 2 700,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim 2 700,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Przezskórna biopsja moczowodu 2 700,00 zł
Przezskórna biopsja moczowodu – Obustronne 4 200,00 zł
Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową 2 700,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową 2 700,00 zł    

 

Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele) 2 700,00 zł    

 

Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele) – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Przezcewkowe rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii 2 700,00 zł    

 

Przezcewkowe rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez przetokę nerkową wytworzoną wcześniej 2 700,00 zł    

 

Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez przetokę nerkową wytworzoną wcześniej – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera 2 700,00 zł    

 

Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg moczowych albo wymiana 2 700,00 zł    

 

Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg moczowych albo wymiana – Obustronne 4 200,00 zł    

 

Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia) 2 700,00 zł
Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej 39 300,00 zł
Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety 39 300,00 zł    

 

Wycięcie pęcherza radykalne z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny 39 300,00 zł    

 

Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową 39 300,00 zł    

 

Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą 39 300,00 zł    

 

Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej 35 700,00 zł    

 

Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety 35 700,00 zł    

 

Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny 35 700,00 zł    

 

Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych 35 700,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie (cystolitotomia) 3 900,00 zł    

 

Usunięcie ciała obcego z pęcherza przez jego nacięcie 3 900,00 zł    

 

Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą – operacja skomplikowana 3 900,00 zł    

 

Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza proste 3 900,00 zł    

 

Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza skomplikowane 3 900,00 zł    

 

Zamknięcie cystostomii 3 900,00 zł
Umocowanie pęcherza (cystopeksja) nieokreślone inaczej 3 900,00 zł    

 

Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej 3 900,00 zł    

 

Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego 3 900,00 zł    

 

Wszczepienie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego 3 900,00 zł    

 

Wymiana elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego 3 900,00 zł    

 

Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego 3 900,00 zł    

 

Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej 9 400,00 zł    

 

Wycięcie przetoki pochwowo-pęcherzowej 9 400,00 zł
Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej 5 600,00 zł    

 

Zamknięcie cystostomii 5 600,00 zł
Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej 5 600,00 zł    

 

Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego 5 600,00 zł    

 

Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego 5 600,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i usunięcie kamieni albo kamienia w całości z pęcherza przez cewkę moczową 5 600,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i skruszenie kleszczami, sonotrodą, litoklastem lub metodą elektrohydrauliczną kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę 5 600,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą lub elektroresekcja szyi pęcherza 5 600,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBT) 5 600,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBT) 5 600,00 zł    

 

Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego 5 600,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i usunięcie ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową 2 300,00 zł    

 

Zespolenie pęcherzowo-skórne ― inne 2 300,00 zł
Cystoskopia przez przetokę pęcherzową 2 300,00 zł
Uretrocystoskopia cystoskopem sztywnym z biopsją 2 300,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do ściany pęcherza lub szyi pęcherza 2 300,00 zł    

 

Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie szyi pęcherza 2 300,00 zł    

 

Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu załonowego 17 700,00 zł    

 

Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową laparoskopowo 17 700,00 zł    

 

Wycięcie stercza (prostatektomia) nadłonowa metodą otwartą 10 400,00 zł    

 

Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu załonowego zewnątrzpęcherzowego 1 0 400,00 zł    

 

Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej z dostępu załonowego 10 400,00 zł    

 

Przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP) standardowa (monopolarna) 7 100,00 zł    

 

Przezcewkowa elektroresekcja stercza bipolarna w 0,9% roztworze NaCl (TURPiS) 7 100,00 zł    

 

Koagulacja łożyska po wyłuszczeniu lub elektroresekcji gruczolaka stercza 3 100,00 zł    

 

Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa 2 300,00 zł
Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza 2 300,00 zł    

 

Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza pod kontrolą USG 2 300,00 zł    

 

Nacięcie tkanki okołosterczowej 2 300,00 zł
Wycięcie tkanki okołosterczowej 2 300,00 zł
Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza 2 300,00 zł    

 

Nacięcie przezcewkowe stercza (TUIP) 2 300,00 zł
Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u mężczyzny 8 800,00 zł    

 

Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u kobiety 8 800,00 zł    

 

Odtworzenie ciągłości cewki moczowej 8 800,00 zł
Operacja spodziectwa żołędziowego 8 800,00 zł
Operacja spodziectwa prąciowego, mosznowego lub kroczowego z jednoczasowym wytworzeniem brakującego odcinka cewki 8 800,00 zł    

 

Usunięcie kamienia z cewki przez jej nacięcie 3 600,00 zł
Usunięcie ciała obcego z cewki przez jej nacięcie 3 600,00 zł
Wycięcie mięska cewkowego u kobiety 3 600,00 zł
Wycięcie torbieli okołocewkowej u kobiety 3 600,00 zł
Uretroskopia i rozcięcie zwężenia cewki (uretrotomia optyczna wewnętrzna) 3 600,00 zł    

 

Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia) 1 500,00 zł
Wycięcie lub zniszczenie termiczne zmiany w obrębie lub w okolicy ujścia zewnętrznego cewki 1 500,00 zł    

 

Rozszerzenie cewki męskiej 1 500,00 zł
Rozszerzenie zwężenia cewki żeńskiej 1 500,00 zł
Nacięcie tkanki okołocewkowej – inne 1 500,00 zł
Usunięcie zwieracza hydraulicznego cewki bez wymiany 1 500,00 zł    

 

Chirurgiczna korekcja ciśnienia w sztucznym zwieraczu cewki moczowej 1 500,00 zł    

 

Wycięcie prącia częściowe 8 600,00 zł
Wycięcie prącia całkowite 8 600,00 zł
Wycięcie prącia całkowite i biopsja regionalnych węzłów chłonnych 8 600,00 zł    

 

Zaopatrzenie chirurgiczne uszkodzenia urazowego obejmującego ciała jamiste prącia lub/i odcinek prąciowy cewki 8 600,00 zł    

 

Wytworzenie połączenia ciał jamistych z ciałem gąbczastym 8 600,00 zł    

 

Wycięcie prącia częściowe 6 700,00 zł
Wycięcie prącia całkowite 6 700,00 zł
Wycięcie prącia całkowite i biopsja regionalnych węzłów chłonnych 6 700,00 zł    

 

Zaopatrzenie chirurgiczne uszkodzenia urazowego obejmującego ciała jamiste prącia lub/i odcinek prąciowy cewki 6 700,00 zł    

 

Wytworzenie połączenia ciał jamistych z ciałem gąbczastym 6 700,00 zł    

 

Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia 1 400,00 zł    

 

Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny 1 400,00 zł
Szycie rany prącia 1 400,00 zł
Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka 1 400,00 zł
Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia 1 400,00 zł
Nakłucie i płukanie ciał jamistych prącia 1 400,00 zł
Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra 3 300,00 zł    

 

Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub torbieli najądrza 3 300,00 zł    

 

Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub torbieli najądrza – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Częściowe wycięcie moszny 3 300,00 zł
Szycie rany moszny i osłonki pochwowej jądra 3 300,00 zł
Szycie rany moszny i osłonki pochwowej jądra – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Wycięcie innej niż wodniak zmiany osłonki pochwowej jądra 3 300,00 zł    

 

Wycięcie innej niż wodniak zmiany osłonki pochwowej jądra – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Operacja z powodu martwicy moszny i skóry prącia (zgorzel Fourniera) 3 300,00 zł    

 

Wycięcie częściowe zmiany jądra 3 300,00 zł
Wycięcie częściowe zmiany jądra – Obustronnie 5 200,00 zł
Wycięcie jądra jednostronne 3 300,00 zł
Wycięcie jądra jednostronne – Obustronnie    

 

5 200,00 zł    

 

Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego jednostronne 3 300,00 zł    

 

Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego jednostronne – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego obustronne 3 300,00 zł    

 

Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra 3 300,00 zł    

 

Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Operacja z powodu skrętu jądra z zachowaniem jądra i jednoczasowym umocowaniem jądra przeciwległego w mosznie 3 300,00 zł    

 

Operacja z powodu skrętu jądra z zachowaniem jądra i jednoczasowym umocowaniem jądra przeciwległego w mosznie – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego jednostronne 3 300,00 zł    

 

Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego jednostronne  – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego obustronne 3 300,00 zł    

 

Szycie rany jądra 3 300,00 zł
Szycie rany jądra – Obustronnie 5 200,00 zł
Wszczepienie protezy jądra jednostronne 3 300,00 zł
Wszczepienie protezy jądra jednostronne – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Wszczepienie protezy jądra obustronne 3 300,00 zł
Usunięcie protezy jądra jednostronne 3 300,00 zł    

 

Usunięcie protezy jądra jednostronne – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Usunięcie protezy jądra obustronne 3 300,00 zł
Wymiana protezy jądra jednostronna 3 300,00 zł
Wymiana protezy jądra jednostronna – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Wymiana protezy jądra obustronna 3 300,00 zł
Zabiegi diagnostyczne powrózka nasiennego/ nasieniowodu i najądrza – inne 3 300,00 zł    

 

Zabiegi diagnostyczne powrózka nasiennego/ nasieniowodu i najądrza – inne – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Wysokie podwiązanie żyły jądrowej 3 300,00 zł
Wysokie podwiązanie żyły jądrowej – Obustronnie 5 200,00 zł
Operacja wodniaka jądra 3 300,00 zł
Operacja wodniaka jądra – Obustronnie 5 200,00 zł
Operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna 3 300,00 zł    

 

Operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Operacja żylaków powrózka nasiennego obustronna 3 300,00 zł    

 

Operacja torbieli nasiennej najądrza 3 300,00 zł
Operacja torbieli nasiennej najądrza – Obustronnie 5 200,00 zł
Wycięcie innych zmian powrózka nasiennego lub najądrza 3 300,00 zł    

 

Wycięcie innych zmian powrózka nasiennego lub najądrza – Obustronnie 5 200,00 zł    

 

Wycięcie najądrza 3 300,00 zł
Wycięcie najądrza – Obustronnie 5 200,00 zł
Wymiana zwieracza hydraulicznego cewki moczowej [AUS] 62 300,00 zł
Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej [AUS] z pompą albo zbiornikiem wyrównawczym 62 300,00 zł    

 

Pozaustrojowa litotrypsja nerki/ moczowodu/ pęcherza 2 000,00 zł    

 

Cystoskopia przezcewkowa 1 300,00 zł
Inna uretroskopia 800,00 zł
Operacja stulejki 1 600,00 zł
Zabiegi z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu – inne – nieokreślone inaczej 800,00 zł    

 

Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem materiału syntetycznego 6 500,00 zł    

 

Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa z użyciem taśmy 6 500,00 zł    

 

Biopsja fuzyjna przezkroczowa (cena obejmuje koszt badania histopatologicznego) 4 200,00 zł 
Neuromodulacja krzyżowa wymiana stymulatora rdzenia kręgowego lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich mózgu 70 000 zł
Neuromodulacja krzyżowa – I etap – wszczepienie elektrody testowej 10 100 zł