Operacje Robotowe
 
Operacje w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Poradnictwo żywieniowe

Poradnictwo żywieniowe uznawane jest za swego rodzaju system rozwiązywania problemów w zakresie żywienia w celu stworzenia alternatywy dla klasycznej diety. Stanowi rozwiązanie dla osób z trudnościami w akceptacji diety na skutek braku czasu czy umiejętności kulinarnych, poprzez zmianę nawyków żywieniowych i budowę świadomości, w sposób bezpieczny i efektywny dla Pacjenta. Często przybiera charakter interdyscyplinarny.

Zapraszamy do współpracy osoby, którym zależy na:

 • Uzyskaniu dobrego stanu zdrowia, w tym stanu odżywienia,
 • Zapewnieniu optymalnego tempa rozwoju,
 • Minimalizacji ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych,
 • Wyrównaniu stanu chorobowego, w tym zapobieganiu pogłębieniom i powikłaniom

Jedynie poprzez modyfikacje dietetyczne.

Pierwsza konsultacja pozwala na wspólne ustalenie realnych do osiągnięcia celów krótko- i długoterminowych, co przekłada się na odpowiednią ewaluację edukacji i dalszą współpracę. Nasz Dietetyk udzieli Państwu wszystkich niezbędnych informacji i przedstawi model postępowania w wybranym problemie klinicznym, wykorzystując również zaplecze psychologiczne. W pracy z Pacjentem łączymy elementy terapii skoncentrowanej na osobie z terapią poznawczo-behawioralną, które wspólne koncentrują się na szukaniu rozwiązań, a nie problemów. W trakcie współpracy uczymy samodzielnego rozwiązywania problemów przy pomocy wsparcia Dietetyka. Czas trwania i częstotliwość wizyt ustalane są indywidualnie.

Poradnictwo dietetyczne obejmuje:

 • Zebranie wywiadu zdrowotno-żywieniowego, w tym ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia, ocena psychospołeczna i socjologiczna,
 • Ustalenie i przekazanie diagnozy dietetycznej,
 • Edukacja żywieniowa, w tym schematy postępowania, pomoce dietetyczne, czy zalecenia,
 • Ocenę ewaluacji efektów i wsparcie

Edukacja żywieniowa jest niezbędna w krajach wysokorozwiniętych, które pomimo zwiększonego dostępu do zdrowej żywności, wciąż obfitują w łatwo dostępną i tanią ultraprzetworzoną żywność. Rosnąca świadomość społeczeństwa warunkowana jest konstelacją kilku niezależnych od siebie czynników, między innymi również rosnącą liczbą trendów żywieniowych, które poparte powinny być działaniami edukacyjnymi. Odpowiednia edukacja w połączeniu ze świadomością żywieniową przyczyniają się nie tylko do korzyści zdrowotnych, ale i do zmiany nawyków żywieniowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu po zakończeniu trendów.

Poradnictwo żywieniowe oraz edukacja realizowane są na różnych poziomach – jednostki oraz zbiorowości, w zależności od indywidualnych potrzeb; dopasowywane są również pod kątem podziału kontroli Dietetyk-Pacjent, w taki sposób, aby jak najpewniej spełniać swoje funkcje. Stanowią one kombinację strategii edukacyjnych, umożliwiających podejmowanie decyzji związanych z żywieniem, sprzyjających dobremu zdrowiu i samopoczuciu. Z uwagi na wielorakość źródeł zauważalny jest chaos informacyjny, objawiający się sprzecznościami, prowadzącymi do zagubienia konsumenta. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z Poradnictwa Żywieniowego i wizyty, podczas której, Nasz Dietetyk pomoże w kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych w społeczeństwie, a tym samym skonfrontuje fakty i mity dietetyczne zamieszczane w podmiotach informacyjnych.

Oferujemy edukację i budowę świadomości żywieniowej w oparciu o:

 • Składniki odżywcze – ich rolę i zapotrzebowanie,
 • Etykiety spożywcze – czytanie i wybór produktu,
 • Składniki bioaktywne – naturalną suplementację,
 • Aktywność fizyczną,
 • Źródła wiedzy profesjonalnej – Evidence-based medicine / dietetics, a także
 • Determinanty psychologiczne ,
 • Uwarunkowania kulturowe, religijne, społeczne i ekonomiczne

Ponadto, oferujemy pełne wsparcie w drodze do realizacji zmian nawyków żywieniowych. Nasz Dietetyk pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: sandra.blaszczyk@urovita.pl. Wiemy jak trudne jest powierzenie swojej osoby i swojego zdrowia drugiej osobie, w związku z czym poszerzamy swoje kompetencje nie tylko w zakresie kwalifikacji zawodowych, ale również w kontekście interpersonalnym. Dziękujemy za zaufanie, jakim Nas darzycie!

W przypadku zainteresowania formą grupową Poradnictwa Żywieniowego prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Rejestracją Naszego Centrum.

Certyfikaty: