Operacje Robotowe
 
Operacje prostaty w asyście robota

All fields are required.

Close Appointment form

Zalecenia dietetyczne

Oddział położniczo-ginekologiczny

Interakcje leków z pożywieniem Interakcja – wzajemne oddziaływanie substancji (składników pokarmowych z lekami), powodujące zmianę w ich sposobie oddziaływania na

Oddział urologiczny

Interakcje leków z pożywieniem Interakcja – wzajemne oddziaływanie substancji (składników pokarmowych z lekami), powodujące zmianę w ich sposobie oddziaływania na